nieuws

DB Cargo: klein spoorwegterrein exit

bouwbreed

Spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn Cargo let niet langer op de kleintjes en kiest rigoureus voor nauwere samenwerking met haar allergrootste klanten. De vrachtvervoerder zal de overslag concentreren op een beperkt aantal grote logistieke centra. Daardoor raken weinig gebruikte terreinen en spooraansluitingen overbodig. De Nederlandse spoorwegonderneming NS Cargo is een dochtermaatschappij van DB Cargo.

Het in Mainz gevestigde spoorwegbedrijf is van plan de komende jaren 5,6 miljard gulden te investeren in verbetering van de logistieke mogelijkheden. Doel is binnen vijftien jaar het goederenvervoer per spoor met 42 procent te verhogen tot 120 miljard tonkilometer, uitgedrukt in transportweg maal gewicht. Het internationale vervoer over grotere afstanden krijgt een speciaal accent. Directeur Mehdorn stelt vast dat DB Cargo met 320 grote klanten 85 procent van de omzet realiseert. Bij deze groep is volgens hem een groei van ruim vijf procent realistisch. Bij de zevenduizend klanten met af en toe een paar wagons – samen goed voor de overige vijftien procent omzet – is slechts 1,9 procent toename van het volume te verwachten. Bovendien tikt zwaar aan dat DB Cargo op de kleine transporten gemiddeld per wagen 188 gulden verliest maakt. De komende maanden zal DB Cargo met de kleine klanten gesprekken gaan voeren. Circa 2100 spoorwegaansluitingen op bedrijven staan ter discussie. Als alternatief voor het directe spoor worden de mogelijkheden van het gecombineerde verkeer met de vrachtwagen versterkt. De Duitse Industrie- en Handelsdag juicht het revolutionaire concept van DB Cargo toe en is blij met de internationale heroriëntatie. De Duitse milieubeweging reageert kritisch vanuit de vrees voor meer lokaal vrachtvervoer over de weg.

Reageer op dit artikel