nieuws

Commissie helpt raad met herinrichting

bouwbreed

De gemeenteraad van Enschede krijgt bij het wederopbouwproces van de wijk Roombeek-West hulp van een onafhankelijke commissie. De commissie, die onder leiding staat van W. Meijer, voorzitter van de raad van beheer van Rabobank Nederland, gaat de raad gevraagd en ongevraagd adviseren.

Burgemeester J. Mans installeerde de commissie Meijer maandagavond voorafgaande aan de behandeling van het Plan van Aanpak Wederopbouw Roombeek-West. De taakomschrijving van de commissie ziet er gelikt uit. Zo moeten de leden in het proces van de wederopbouw de rollen vervullen van coach, diplomaat, adviseur, bemiddelaar en bewaker van de in het Plan van Aanpak gekozen uitgangspunten. Hierin staat de terugkeer in de wijk van de bewoners die dat willen voorop. Meijer in een toelichting op zijn installatie: “Het is een complexe opgave waar iedereen nu voor staat. En we kunnen ons voorstellen dat raadsleden bij de toekomstige besluitvormingsmomenten ruggespraak wil houden. Deze commissie moet dan ook vooral als klankbord worden gezien.” Het is volgens de voorzitter absoluut niet de bedoeling dat de commissie op eigen houtje zelf een plan maakt. “Maar het staat ons wel vrij om over de plannen te adviseren. Het gaat dan om voorstellen waar de gemeenteraad zijn voordeel mee kan doen.” De overige leden van de commissie zijn R. Vos, directeur Projectbureau Blauwe Stad, prof.dr. F. van Vught, rector- magnificus van de TU Twente, dr. H. te Grotenhuis, managing partner van B&A Groep en prof.dr. W. Lemstra, voorzitter van de vereniging van Nederlandse Ziekenhuizen. De leden van de comissie kunnen, aldus burgemeester Mans, bogen op een ruime deskundigheid als het gaat om de advisering van complexe processen als de wederopbouw van Roombeek.

‘We zijn coach, diplomaat en adviseur’

Reageer op dit artikel