nieuws

CNV wil tilnorm van tien kilogram in cao opnemen

bouwbreed Premium

De Hout- en Bouwbond CNV wil de tilnorm voor metsel- en lijmblokken verlagen naar tien kilogram en vastleggen in de cao. Het is één van de wensen in de waslijst waarmee de bond de cao-onderhandelingen ingaat.

Het voorstel voor de tilnorm moet een einde maken aan de impasse die is ontstaan nadat het bestuur van de Stichting Arbouw het A-blad metselen en lijmen had tegengehouden. Daarin werd uitgegaan van 14 kilogram. Doordat er geen overeenstemming was over die 14 kilogram, besloot het bestuur het A-blad af te schieten, waardoor de 18 kilogram in de cao nog steeds wordt gehanteerd. Dit tot woede van onder andere de Aannemers Vereniging Metselwerken.

Met het voorstel gaat de bouwbond nu dus verder dan zelfs het A-blad ging. Die vond destijds de norm van 14 kilogram al te zwaar, omdat dan nog steeds 33 procent van de werknemers die de blokken handmatig verwerken, risico lopen. Volgens Amerikaans onderzoek zou de tilnorm zelfs maar zes kilogram mogen zijn. Bij dat gewicht kan 90 procent van de werknemers de blokken zonder gevaar verwerken.

Het is slechts één van de voorstellen die de bond doet op het gebied van veilig en gezond werken. Zo moet er ook een tilnorm komen voor kozijnen en andere materialen zwaarder dan 25 kilogram. Voor wegwerkers bepleit de bond volledige afsluiting van wegvakken waar wordt gewerkt. Kan dat niet, dan moet er een vrij ruimte van 1,20 meter komen. Dat is een verdubbeling van de huidige 60 centimeter.

Loonsverhoging

Zoals bekend wil het CNV een structurele loonsverhoging van 4 procent (1,75 structureel plus 2,25 prijscompensatie). Daarnaast moet er een jaarlijkse welvaartsuitkering komen van 1300 gulden bruto uit te keren in dertien termijnen. Mocht de economische groei onder de 2 procent komen dan kan worden heronderhandeld over de hoogte.

Verder moet de overhevelingstoeslag volledig worden verwerkt in de loontabellen. Alle onkostenvergoedingen moeten worden verhoogd met het prijsindexcijfer voor werknemers. Dit met uitzondering van de kilometervergoeding die 50 cent per kilometer moet worden plus een variabele brandstofvergoeding van 20 cent.

Wat inspraak betreft wil de bouwbond een personeelsvertegenwoordiging (PVT) verplicht stellen voor bedrijven met minder dan vijftig man. De bond wil wel het recht van kandidaatstelling voor de PVT.

Net als FNV Bouw wil het CNV afwijkingen van de cao toestaan mits driekwart van de werknemers het daar mee eens is. Ook is het CNV het eens met de grote broer over om- en loopbaanscholing waar een fonds voor moet komen.

Reageer op dit artikel