nieuws

Bypass Venetië onder drukke ringweg

bouwbreed Premium

Van de tunnel die onder de ringweg van Venetië-Mestre moet komen heeft de Anas, het nationale instituut voor Italiaans wegverkeer, de exacte gegevens vrijgegeven. Voor het eerst zijn de bijbehorende tekeningen gepresenteerd.

De zogeheten Bypass ten noordwesten van Venetië moet de verkeersdoorstroming naar en van het zuiden vloeiender laten verlopen en de directe verbinding tussen Italië en Oost-Europa verbeteren. De ring zelf beslaat 12 kilometer. Hier rijden dagelijks 150.000 auto’s overheen, waarvan 30 procent in de categorie zwaar vervoer valt.

Uurtje

Momenteel kunnen twee rijbanen met een vluchtstrook worden gebruikt. De filevorming is dermate groot dat het overbruggen van de 12 kilometer met de auto gemiddeld een uur vergt. Het profiel van de tunnel onder de ringweg van Venetië-Mestre is als volgt: – Twee tunnelbuizen met een lengte van 8,5 kilometer, met een doorsnede van 17 meter. De afstand tussen beide buizen is 35 meter. Per buis kunnen drie rijstroken worden aangelegd, plus een vluchtroute voor voetgangers. De vluchtgang komt uit in een schacht, die direct in verbinding staat met de openbare weg. – Het diepste punt ligt op 30 meter, waarbij de helling van het wegdek niet groter mag zijn dan 8 procent. – Brandveiligheid vormt een actueel aspect in de plannen. Een centrale houdt dag en nacht de wacht met telecamera’s. In dat systeem zijn opgenomen: meldingsborden binnen en buiten de tunnel, monitors, verlichting, branddeuren en een uitgekiend ventilatiesysteem. – Elke kilometer krijgt een behoorlijke inham met SOS-voorzieningen. Om de 250 meter bevinden zich nooduitgangen en om de 50 meter worden extra brandbeveiligingen aangebracht. Die moeten er onder meer voor zorgen dat bij grote hitte en rookontwikkeling de aanwezige mensen toch nog adem kunnen halen. Luchtfiltering speelt een belangrijke rol in de plannen. Architect Fernando De Simone heeft zich persoonlijk ingezet voor het zogeheten Eko-systeem, dat de luchtvervuiling met 30 tot 40 procent doet afnemen. Het is al eerder toegepast in vergelijkbare tunnels. Het gaat om twee verschillende soorten filters.

Elektrostatisch

Eén type is elektrostatisch. Met een spanning van 360 tot 380 volt onttrekt dit filter een belangrijk deel van de verontreinigingen uit de uitlaatgassen van dieselmotoren. Als gevolg blijven er vervuilingsdeeltjes achter die kleiner zijn dan 3 micron. Het tweede is een actief koolstoffilter dat dertig tot veertig procent van alle gassen afvangt, verzekert De Simone. Het optimaal laten functioneren van dit systeem bedraagt naar zijn zeggen vijf procent van het jaarlijkse onderhoudsbedrag voor de tunnel. Een doorsnede van de Bypass. In beide tunnelbuizen wordt een vluchtgang ingebouwd.

Reageer op dit artikel