nieuws

Brandweer trekt nog geen conclusies uit onderzoek

bouwbreed Premium

Het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) distantieert zich van berichten in de media waarin werd gesteld dat de brandweer niet zal optreden bij brandende goederentreinen in spoortunnels. In een perscommuniqué meldt het Nibra dat het onderzoek dat het instituut in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat uitvoert naar mogelijke hulpverlening in spoortunnels, nog in volle gang is.

“Er kunnen nog geen conclusies worden getrokken”, bericht het Nibra. Hulpverlening bij branden in spoortunnels ligt gevoelig. In een op 23 maart 2000 in Cobouw gepubliceerd verslag van een presentatie van projectleider veiligheid bij de Betuweroute G. Timmer in het Delftse Techniek Museum werd gesteld dat de veiligheidsmaatregelen in en rond de tunnels er juist op zijn gericht de brandweer op afstand te houden. Overijverige brandweercommandanten zouden bij een volledig ontwikkelde koolwaterstofbrand zelfs een gevaar op zich te zijn. Timmer liet bij die gelegenheid weten dat in de gemeenten waar de Betuweroute spoortunnels doorheen lopen de Betredingswet voor de brandweer buiten werking is gesteld. “De brandweer mag de tunnels niet in.”

Reageer op dit artikel