nieuws

Bouwpartijen hopen probleem foute plaats stadsvilla’s snel op te

bouwbreed Premium

Wilma Bouw en de gemeente Groningen gaan zo snel mogelijk in overleg met gedupeerde bewoners van de kavels aan de Lepelaar in de nieuwe woonwijk Buitengoed Piccardthof. Door een foutieve berekening zijn 22 stadsvilla’s op de verkeerde plek neergezet.

Hierdoor is de weg 65 centimeter te smal geworden. De bewoners kunnen nu de draai naar hun garage nauwelijks maken. Het is nog niet duidelijk of de fout door de gemeente of door Wilma is gemaakt, maar los daarvan hebben beide partijen meteen aangegeven de kwestie zo snel mogelijk met de bewoners op te zullen lossen. “Een dezer dagen gaan we met de bewoners in overleg om dit ‘probleempje’, want dat is het, uit de weg te krijgen”, zegt projectontwikkelaar H. Schuil van Wilma Bouw. Als eerste oplossing denkt Schuil aan het aanbod om een strook van 65 centimeter grond van de bewoners van de vier particuliere woningkavels terug te kopen. Deze strook zou dan aangewend kunnen worden om de te smalle rijweg alsnog te verbreden. “Ik verwacht daar in principe binnen een paar weken uit te zijn, ervan uitgaande dat de betreffende bewoners zich redelijk opstellen. Het is verreweg de gemakkelijkste oplossing, want het alternatief zit in ingewikkelde verkeersmaatregelen. Dan kun je als bewoner van zo’n relatief grote kavel maar beter accepteren dat de rijweg 65 centimeter dichter bij je voordeur komt.”

Eenrichtingverkeer

Bij genoemde verkeersmaatregelen valt onder meer te denken aan eenrichtingverkeer, een parkeerverbod of de aanleg van parkeerhavens op de kopse kanten van de weg. Wat in dat geval niet wordt opgelost, is de krappe verkeerssituatie tussen de 22 stadsvilla’s aan de ene kant van de straat en de 4 particuliere woningkavels aan de overkant. De bewoners kunnen de draai naar hun garage dan nog steeds niet goed maken.

Reageer op dit artikel