nieuws

Bommetje

bouwbreed

D66 legt bom onder rekeningrijden, kopten afgelopen week enkele dagbladen. De wens was de vader van de gedachte.

D66 is namelijk helemaal niet tegen tolheffing als middel tegen files. Terecht constateerde D66-Kamerlid Giskes dat automobilisten wel een alternatief moet worden geboden. Het openbaar vervoer kan die rol niet aan. Treinen puilen vandaag de dag uit. Als ze al rijden, komen ze steevast te laat. Giskes heeft gelijk als ze zegt dat fors moet worden geïnvesteerd in openbaar vervoer. Wie de plannen voor het Bereikbaarheids Offensief Randstad bestudeert kan niet anders concluderen dan dat vooral geld gaat naar weginfrastructuur. Minister Netelenbos (verkeer) benadrukt steeds dat de rol van het openbaar vervoer beperkt is en dat gigantische investeringen nodig zijn om maar een klein beetje van de fileproblemen ermee op te lossen. Op zich heeft ze daar wel gelijk in, maar in de overvolle Randstad liggen de perspectieven gunstiger. Desondanks wordt slechts mondjesmaat geïnvesteerd in spoorverbreding. De uitvoering van deze plannen ligt ver achter op de oorspronkelijke schema’s van Rail 21. Voor zover er extra geld komt, wordt daarmee slechts iets van die vertragingen ongedaan gemaakt. Terecht laat D66- Kamerlid Giskes zich niet paaien met de belofte dat er nog een Rondje Randstad komt. Netelenbos wil nog deze kabinetsperiode een besluit over snelle treinverbindingen tussen de grote steden. In feite is de enige zekerheid die ze biedt, dat de oorspronkelijke, vertraagde plannen voor spoorverbreding worden uitgevoerd. Het idee voor een kostbare magneetzweefbaan, is voorlopig nog niet veel meer dan luchtfietserij. Giskes heeft dus gelijk als ze stelt dat Netelenbos vooralsnog vooral is gezwicht voor de autolobby. Rekeningrijden kan daardoor mislukken. Immers, als er geen alternatieven zijn kan de automobilist hooguit buiten de ochtendspits gaan rijden, als geen tol wordt geheven. Maar dan is wel een omslag in het bedrijfsleven nodig. Dat eist immers nog altijd dat het personeel om negen uur binnen is. Met het mislukken van het experiment rekeningrijden is niemand gebaat. Allereerst kost dat honderden miljoenen. Daarbij komt dat het opstapje naar kilometerheffing verloren zou gaan. Vaste lasten voor de auto moeten in de toekomst verdwijnen. In plaats daarvan lopen de kosten op zodra de auto wordt gebruikt. Rijden in drukke gebieden en op drukke tijden wordt dan kostbaar. D66 vindt met bijna alle andere partijen dat kilometerheffing de toekomst is. Maar ook dat systeem gedijt het best met goed openbaar vervoer als alternatief. Daarom was het zo gek nog niet dat Kamerlid Giskes haar bommetje legde.

Reageer op dit artikel