nieuws

Baggerverwerker Pecos vestigt hoop op Kamer

bouwbreed Premium

Baggerverwerker Pecos Nederland BV in Dordrecht heeft alle hoop gevestigd op de Tweede Kamer nu staatssecretaris de Vries van Verkeer en Waterstaat heeft aangegeven dat zij niet van plan is het noodlijdende bedrijf de helpende hand te bieden. Pecos-directeur Van den Ende hoopt de komende weken in elk geval op een garantie dat zijn bedrijf voldoende baggerspecie krijgt aangeboden, waaruit zand en grind kan worden gewonnen.

Probleem voor Pecos is dat het dit jaar nagenoeg geen specie kreeg aangeboden. Om die reden ligt het bedrijf inmiddels stil en is het wachten op het moment dat de schuldeisers hun geld opeisen. De directie denkt dat het bedrijf is te redden is met een garantie op voldoende werk. Daarmee kan bij financiers worden aangetoond dat het bedrijf rendabel kan draaien en ontstaat een basis waarop geld kan worden geleend. Pecos wijt de malaise aan de discussie tussen de Tweede kamer en staatssecretaris De Vries over de verwerking van bagger. De Kamer vindt dat de staatssecretaris daar veel meer en sneller in moet investeren. Op die manier kan worden voorkomen dat steeds meer ruimte moet worden geclaimd voor grote baggeropslagplaatsen. De Vries wil zelf pas in 2003 met extra geld komen om de verwerking van baggerspecie een impuls te geven. Ze heeft 160 miljoen gulden extra gereserveerd, geld dat vanaf dat jaar beschikbaar komt. Bij de begrotingsbehandeling heeft PvdA-Kamerlid Herrebrugh een amendement ingediend. Daarin wordt voorgesteld 40 miljoen gulden die nu is bestemd voor de sanering van waterbodems al volgend jaar aan te wenden voor een grootschalig experiment met baggerverwerking. Als het amendement begin december wordt aangenomen moet staatssecretaris De Vries voor volgend jaar nog eens een soortgelijk bedrag zien te vinden. De verwerking kan dan veel sneller op gang komen.

Oude technniek

Overigens doelt Herrebrugh met zijn verwerkingsproef niet op scheiding van zand en grind uit de bagger. Dat vindt hij een oude techniek die zich al bewezen heeft. Het gaat het PvdA-Kamerlid er om dat ook het restant wordt verwerkt tot bouwstoffen. De discussie die nu loopt in de Tweede Kamer en op 7 december uitmondt in een debat over bagger, zou er volgens Pecos voor hebben gezorgd dat alle overheden die baggerwerkzaamheden hebben te verrichten een afwachtende houding hebben aangenomen. Dat zou verklaren waarom Pecos geen werk heeft. Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat stelt overigens in haar brief aan Pecos dat haar van een dergelijk verband niets is gebleken. Ze spreekt van een marktprobleem. De Vries : Baggerplan van Dusaltec te duur Behalve Pecos Nederland heeft ook het baggerverwerkingsbedrijf Dusaltec van staatssecretaris de Vries van Verkeer en Waterstaat te horen gekregen dat het vooralsnog geen steun mag verwachten van de overheid. Dusaltec wil in Vlissingen een fabriek bouwen voor grootschalige verwerking van baggerspecie tot bouwstoffen. Daardoor kan in de ogen van het bedrijf de aanleg door het Rijk van het baggerdepot in de Koegorspolder overbodig worden. Het bedrijf had De Vries om een bijdrage gevraagd ter grootte van 260 miljoen gulden over een periode van tien jaar. Dusaltec redeneerde dat de staatssecretaris in werkelijkheid minder geld kwijt zou zijn, omdat de aanlegkosten voor het depot kunnen worden bespaard. De baggerverwerker ging in dit verband uit van 160 miljoen gulden. Staatssecretaris de Vries schrijft in een brief aan de Tweede Kamer echter dat voor het depot 85 miljoen gulden nodig is en dat Dusaltec is uitgegaan van een oude variant die inmiddels is afgevallen. De Vries vindt het bedrag dat Dusaltec vraagt te hoog. Ze verwijst in dit verband naar de plannen van Rijkswaterstaat Zeeland om aan het depot verwerkingscapaciteit te koppelen, zodat in de toekomst minder opslagruimte nodig is. De kosten lopen daarmee op tot boven de 85 miljoen gulden, maar blijven volgens De Vries onder de 260 miljoen gulden die Dusaltec vraagt. Ze wil wel het bedrijfsleven betrekken bij de ontwikkelingen.

Reageer op dit artikel