nieuws

Amstelland creëert virtuele woonwijken

bouwbreed Premium

Amstelland Ontwikkeling gaat binnen een jaar minimaal veertig virtuele woonwijken creëren. Via deze internetsites kunnen bewoners van nog aan te leggen wijken aangeven welke wensen zij hebben ten aanzien van hun woning en leefomgeving. Ook kunnen zij de vorderingen van de bouw op afstand volgen. Met de virtuele woonwijk wil Amstelland inspelen op de individuele woonwensen van de consument.

De eerste twee virtuele woonwijken zijn inmiddels al op internet te vinden. Het gaat om de Zwijndrechtse wijk Westkeetshaven (250 woningen) en de wijk Visveld-Noord (114 huizen) op Vinex-locatie de Waalsprong bij Lent. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan, zijn zo positief dat de virtuele woonwijken een regulier onderdeel gaan vormen bij de woningbouwprojecten van Amstelland. “De betreffende woonwijk moet dan natuurlijk wel enige omvang hebben”, zegt C. Boekhorst, directeur Wonen op Maat van Amstelland Ontwikkeling. Hij schat het aantal virtuele woonwijken dat de komende twaalf maanden wordt ontwikkeld op zeker veertig. De kosten voor Amstelland bedragen “enkele miljoenen guldens”. De virtuele woonwijk maakt onderdeel uit van het project Wonen op Maat, een nieuwe marktbenadering waarmee Amstelland wil beantwoorden aan individuele wensen van de woonconsumenten. Boekhorst: “Als je nu ziet hoe een klant zijn meer- of minderwerk en andere wensen kenbaar moet maken, is dat zeker voor verbetering vatbaar. Ontwikkelaars en bouwbedrijven zullen gehoor moeten geven aan de macht van de consument.”

Omslag

Amstelland wil uiteindelijk naar een situatie waarin de koper de mogelijkheid wordt geboden ‘vanaf het prille begin van de ontwikkeling tot in een laat stadium van de bouw mee te denken en mee te beslissen over woningen, woonomgeving en aan wonen gerelateerde diensten’. “Dat vraagt een hele omslag van onze organisatie”, aldus Boekhorst. “Maar dat geldt ook voor de bouwbedrijven waarmee we werken. Je hebt het immers over een ketenomdraaiing.” De huidige virtuele woonwijken op internet dienen nog voornamelijk als communicatiemiddel. De toekomstige bewoners kunnen vragen stellen aan de ontwikkelaar en de gemeente, die op hun beurt de site gebruiken om informatie aan de kopers te verstrekken. Om het contact tussen klant en ontwikkelaar te verbeteren heeft Amstelland een tiental koopadviseurs aangesteld. Kopers kunnen daardoor via één aanspreekpunt hun wensen realiseren. “Nog aardiger is dat de bewoners ook met elkaar contact kunnen leggen”, stelt C. Jagtman, directeur Amstelland Ontwikkeling regio Midden-Oost. “Wat je ziet, is dat er al een buurt ontstaat nog voordat de woningen er staan. Er worden al afspraken gemaakt en informatie over bijvoorbeeld scholen in de buurt uitgewisseld. Door zich te organiseren krijgen de kopers ook meer inkoopkracht.” Aardig extraatje is de webcam, die live beelden van de bouwlocatie toont. “Kopers hoeven niet meer door de modder om de vorderingen van de bouw gade te slaan.”

Ideaal

Jagtman sluit niet uit dat in de toekomst ook reeds bestaande wijken virtueel op internet verschijnen. “Je kunt het idee van de virtuele woonwijk ook spiegelen op bijvoorbeeld herstructureringswijken. Dit concept is ideaal om de sociale cohesie in dergelijke wijken te vergroten. De eerste enthousiaste reacties heb ik al binnen.”

Reageer op dit artikel