nieuws

Amersfoort: bouwstop Vathorst snel ten einde

bouwbreed Premium

De gemeente Amersfoort hoopt volgend jaar zomer alsnog aan de slag te kunnen gaan met de bouw van de tamelijk omvangrijke Vinex-locatie Vathorst.

Nog voor de jaarwisseling worden afspraken vastgelegd over de verkeersafwikkeling van de locatie. Het streven van Amersfoort is er op gericht dat de Raad van State de bouwstop na tekening van het convenant zal opheffen.

Het slaan van de eerste paal voor de 10.000 huizen bij Amersfoort stond voor afgelopen oktober gepland. Maar de Raad van State stak daar een stokje voor. De rechter gaf de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort gelijk in hun bezwaar dat de nieuwbouw tot te veel overlast zou leiden in de aanpalende wijken.

De Raad gaf aan, te twijfelen of de gemeente wel tijdig goede infrastructuur zou kunnen aanleggen en oordeelde dat de plannen daarvoor al in het bestemmingsplan moesten staan. Amersfoort had de precieze invulling van de infrastructuur voor zich uit geschoven. Alleen de aansluiting op de snelweg A1 in 2004 bleek zeker.

Na de uitspraak van de Raad van State zijn de onderhandelingen in een stroomversnelling gekomen. Woordvoerder Hemels van de gemeente Amersfoort bevestigt dat de gesprekken tot nu toe positief verlopen. “Er zijn een heleboel partijen bij betrokken. Naast de provincies Utrecht en Gelderland zitten VROM en Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk aan tafel.”

Het is de bedoeling in een totaalpakket afspraken te maken over de aanleg van wegen, openbaar vervoer en fietspaden.

Amersfoort hoopt dat het convenant uiterlijk volgend voorjaar leidt tot een nieuwe zitting bij de Raad van State. Daarna moeten weer onderhandelingen worden opgepakt met aannemers.

Reageer op dit artikel