nieuws

Aannemer Rotij mag toch bouwen in Europapark

bouwbreed Premium

Het Twentse aannemersbedrijf Rotij Projecten, onderdeel van Groningen Beheer/Mega Vastgoed, mag alsnog enkele honderden woningen op de zogeheten Nanninga-locatie in het toekomstige Europapark in de stad Groningen bouwen.

Daarmee komt voorlopig een einde aan een jarenlang slepend conflict tussen de gemeente Groningen en Groningen Beheer. De oplossing is gevonden in het bouwen van minder woningen per hectare. De Twentse projectontwikkelaar en aannemersgroep Groningen Beheer/Mega Vastgoed heeft zich de afgelopen jaren in de stad Groningen tal van strategische posities verworven. Groningen Beheer kocht percelen grond in de nieuwbouwwijken De Held/Gravendam, Buitengoed Piccardthof en het Reitdiep, met als enige doel daar zelf woningen te bouwen. Na het laatste wapenfeit, de aankoop van het braakliggende vijf hectare grote bedrijventerrein van de voormalige houthandel Nanninga, leek het slepende conflict opnieuw hoog op te lopen. Door de bestemmingsplannen te wijzigen kon de gemeente, die tot nog toe weigerde zaken te doen met Groningen Beheer, steeds om de percelen van de Twentse aannemers heen bouwen. Vervolgens zette Groningen beheer de nodige juridische procedures tegen de gemeente Groningen in gang om te bereiken dat de Twentse bouwers ook mochten beginnen. Een belangrijk twistpunt tussen de gemeente en Groningen Beheer vormde de aantallen te bouwen huizen per hectare. De gemeente beijvert zich voor ruimere kavels in tegenstelling tot Groningen Beheer. Ten aanzien van de Nanninga-locatie heeft Rotij Projecten een stapje terug. Mits Rotij zich aan het bestemmingsplan van de gemeente houdt, mag de aannemer nu gaan bouwen.

Reageer op dit artikel