nieuws

Woningmarkt is als het weer

bouwbreed

Meteorologen zullen het wel uit hun hoofd laten een weersverwachting te geven van meer dan vijf dagen. Het aantal variabelen is daarvoor te groot. Het voorspellen van de koopwoningenmarkt en de prijzen op die markt lijkt wat dat betreft veel op het voorspellen van het weer.

Woningmarkt en weer hebben een zekere mate van onvoorspelbaarheid gemeen. Maar waar het aantal indicatoren van het weer zeer groot is en de wisselwerking tussen de indicatoren ook nog eens weinig voorspelbaar, kent de koopwoningenmarkt zeven indicatoren. Die zijn weliswaar ook niet allemaal te voorspellen, maar door ervaring is wel de interactie ertussen bekend. Economische modellen daarvan geven de voorspellingen een iets betrouwbaarder karakter dan de weersvoorspellingen. Een eerste indicator is de verhouding tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Een standaardregel onder projectontwikkelaars en makelaars is dat sprake is van een evenwichtige woningmarkt als de consument de keuze heeft uit zeven tot acht woningen. Momenteel kan hij kiezen uit vier woningen. De voorspelling dat er voorlopig aanhoudend goede afzetmogelijkheden zijn in de nieuwbouw, is dan ook simpel. Een tweede indicator is de verkooptijd. Momenteel is de mediane verkooptijd van de gemiddelde bestaande koopwoning 47 dagen. Dat is iets langer dan een half jaar geleden, maar nog steeds kort te noemen. De derde indicator is de rentestand. Die is historisch gezien nog steeds laag. Er is evenwel een trend zichtbaar dat de rente wat gaat oplopen. De vierde indicator is de leencapaciteit. Hypotheekverstrekkers stel-len hun normen neerwaarts bij. Theoretisch betekent dit een daling van de leencapaciteit. Bij de huidige sterke stijging van de inkomens – de vijfde indicator – valt dat in de praktijk echter mee. De zesde indicator is een enigszins ongrijpbare: het consumentenvertrouwen. Dat duidt op de koopbereidheid. Die is historisch hoog, maar kan onder invloed van onder meer de zevende indicator – het overheidsbeleid – snel dalen. De zeven indicatoren overziend, is de stelling dat er voorlopig geen einde komt aan de prijsstijgingen op de koopwoningenmarkt in ieder geval een gemakkelijke. Zeker geldt dit voor de korte termijn. Voor de langere termijn is de koers van de indicatoren onzeker en zijn dus ook voorspellingen over de totale markt moeilijk. Dit blijkt ook wel uit de laatste thermometer van NVB Bouwondernemers & Ontwikkelaars. Dit rapport voorspelt een daling van het aantal nieuw te bouwen woningen. Dat heeft onmiddellijk zijn effecten op de eerste indicator, de verhouding vraag en aanbod. Het goede van de voorspellingen is evenwel, dat ze voor projectontwikkelende bouwers toch enige houvast op de korte termijn bieden. Gezien de bouwtijd van woningen is dat vooralsnog voldoende voor een beslissing om al dan niet de paraplu mee te nemen. En dat is een beslissing die je op basis van de weersverwachting maar beter niet kunt nemen.

Verband tussen rente en welvaartsgroei. Bron: OTB

Reageer op dit artikel