nieuws

Werkloosheid blijft verder dalen

bouwbreed

De werkloosheid in Nederland blijft dalen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral veel langdurig werklozen vonden een baan in de zomerperiode. In het derde kwartaal van dit jaar kwam het aantal werklozen uit op 176.000. Dat zijn er wel 3000 meer dan in het tweede kwartaal, maar dat komt volgens het CBS door seizoenseffecten. Na verwijdering hiervan blijkt dat de werkloosheid juist met 14.000 is gedaald. Van de 176.000 stonden er in de zomermaanden 78.000 langer dan een jaar ingeschreven. Dat zijn er 30.000 minder dan in het derde kwartaal van 1999. De langdurige werkloosheid is door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt volgens het CBS nu sterker afgenomen dan de kortdurende. Ook in de bouwsector is al enige tijd een dalende tendens van de werkloosheid te zien. Deze zomer meldde de Sectorraad Bouw dat in alle sectoren van de bouwnijverheid de werkloosheid in de eerste drie maanden van dit jaar sterk is gedaald. Bij de cao voor het bouwbedrijf daalde de werkloosheid met 2200 personen. Het werkloosheidspercentage lag op 31 maart van dit jaar op 2,6 procent.

Reageer op dit artikel