nieuws

Vuilstortplaatsen hebben nog voldoende capaciteit

bouwbreed Premium

Tot 2017 zijn er stortplaatsen genoeg in Nederland, ten minste als niet meer afval wordt aangeboden dan nu is voorzien.

Dat blijkt uit de voorstellen die de Vereninging van Afvalverwerkers (VVAV) aan de rijksoverheid heeft gedaan. In een convenant met de overheid wil de sector afspraken over de verbrandings- en stortcapaciteit vastleggen. De voorstellen over de capaciteiten zijn onderdeel van het Landelijk Afvalbeheersplan, dat eind dit jaar gereed moet zijn. Het is niet ondenkbaar dat meer afval wordt aangeboden dan nu wordt voorzien. Ondanks dat zal de capaciteit van de opslag nog zo’n vijftien jaar voldoende zijn. Wel moet daarna extra capaciteit beschikbaar komen. Voorbereidingen voor aanleg van nieuwe stortplaatsen zijn dus pas over tien jaar nodig. Met de nu opgestelde capaciteitsplannen houdt de VVAV rekening met invoering van een Europese afvalmarkt, die naar verwachting in 2005 zal ingaan. Daarom is gezocht naar een balans tussen nutstaak en marktwerking. Voorafgaand aan invoering van een Europese afvalmarkt moeten de regels op dit gebied in de Europese lidstaten gelijk worden getrokken. Nu bestaan er nog te grote verschillen.

Reageer op dit artikel