nieuws

Vervuiling in Bedum eindelijk onderzocht

bouwbreed Premium

De ernstige bodemverontreiniging op het terrein van de voormalige gasfabriek in Bedum wordt eindelijk serieus genomen. Al sinds 1987 is bekend dat de grond zwaar vervuild is met teer, cyanide, oplosmiddelen en arseen, maar er was geen sprake van bedreiging van de volksgezondheid.

Daarin lijkt nu een kentering te zijn gekomen. Na dertien jaar is besloten, met behulp van het ministerie van VROM, toch over te gaan tot een grondig onderzoek en mogelijke sanering van het terrein. De impuls kwam van VROM dat geld beschikbaar stelt voor de aanpak van verontreinigde oude gasfabrieksterreinen. In het onderzoek wordt direct rekening gehouden met toekomstige nieuwbouw op het terrein. De komst van kantoren en woningen in het gebied wordt inmiddels bij de gemeente Bedum niet meer uitgesloten.

Reageer op dit artikel