nieuws

‘Verkoop huurhuizen is onverantwoord’

bouwbreed Premium

De VROM-Raad vindt het onverantwoord de komende tien jaar een half miljoen huurwoningen te verkopen. De aanpak van oude wijken komt in gevaar als nu veel wordt verkocht, waarschuwt het adviesorgaan in zijn jongste advies over de Nota wonen.

Staatssecretaris Remkes (volkshuisvesting) pleit in de beleidsnota juist voor de verkoop van 500.000 huurhuizen en een aandeel van 65 procent koophuizen in 2010. De bewindsman vindt dat corporaties met verkoop van huurhuizen kapitaal kunnen aanboren voor de financiering van de herstructurering. In het gisteren gepresenteerde rapport ‘Betrokken burger, betrokken overheid’ worden de voorstellen om aantallen vast te leggen, neergesabeld. De VROM-Raad is niet tegen verkoop van huurwoningen, maar pleit ervoor dat in een later stadium te doen. Grootschalige verkoop nu in oude wijken legt het risico eenzijdig bij de bewoner en zal de herstructurering belemmeren, constateert het adviesorgaan.

Resultaat

“Het gerealiseerde aantal verkopen moet het resultaat zijn van een herstructureringsproces. De raad adviseert af te zien van kwantitatieve doelstellingen inzake het wenselijke aandeel eigen-woningbezit in de woningvoorraad en het aantal te verkopen huurwoningen.” De aanpak van oude wijken is een moeizaam en lastig proces. De VROM-Raad waarschuwt dan ook dat alleen het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing, waarin tien miljard gulden zit, niet voldoende zal zijn. “Althans op locaties waar de markt niet willig is en de risico’s groot zijn. Investeringen gaan ook wel eens tegen de markt in en publieke ruimten in de stad vergen ook vaak publieke bijdragen in de investeringen.” De VROM-Raad denkt aan tijdelijke gebiedsgerichte ontwikkelingssubsidies om projecten toch van de grond te trekken.

Corporatievermogen

Remkes denkt te gemakkelijk dat corporaties en bewoners het merendeel van de investeringsopgave kunnen financieren. De raad heeft zijn twijfels bij het geschatte vermogen van de corporaties en pleit voor een onafhankelijke contra-expertise. De raad vindt verder dat Remkes te veel nadruk legt op grootte en breedte van woningen, maar voorbijgaat aan de noodzaak van voorzieningen in een wijk. Gemeenten zouden daar een voortrekkersrol in moeten spelen. De VROM-Raad is het wel eens met het pleidooi van staatssecretaris Remkes om de burger meer eigen inbreng te geven. Daarin past ook de mogelijkheid te kunnen kiezen tussen kopen en huren. Om die reden pleit de raad voor het schrappen van de hypotheekaftrek. De financiële voordelen van een eigen huis zouden moeten verdwijnen. In plaats van een belastingvoordeel zou een koophuis moeten worden belast als onderdeel van het vermogen. Met de inkomsten van deze nieuwe belasting kan het Rijk een algemene belastingverlaging financieren waarvan iedereen profiteert. De raad hoopt dat staatssecretaris Remkes de kritiek ter harte neemt en de aanbevelingen overneemt in de nog definitief vast te stellen Nota wonen. Het nieuwe beleid staat volgende maand op de agenda van de ministerraad.

Reageer op dit artikel