nieuws

Verhaal opleveringsgebreken steeds gekker

bouwbreed

Zijn AVBB en Eigen Huis het echt eens over de aanpak van opleveringsgebreken? Ligt het werkelijk aan de overheid dat er nog geen uitvoering aan is gegeven?, zoals AVVB-voorzitter Brinkman deze week tijdens de Bouwkwaliteitmiddag in Amsterdam deed voorkomen? Een vreemd verhaal.

Analyse

Aannemers zouden volgens Brinkman bereid zijn een deel van de koopsom in depot te geven, bij wijze van waarborg voor het herstellen van eventuele opleveringsgebreken. Maar de Nederlandse Staat zou deze regeling blokkeren. Waarom?, wist de AVBB-voorzitter niet. Topambtenaar drs. A. Kramps van VROM-DGVH was nog niet aanwezig toen Brinkman het onderwerp afsloot met de woorden: “Wat let ons om op de afgesproken manier van start te gaan?” Later, tijdens het vragenrondje, verklaarde Kramps desgevraagd: “VROM heeft helemaal niets tegen de uitvoering van het convenant. Van ons mag het AVBB alvast met de uitwerking beginnen.” Waar de invoering van het overeengekomen waarborgsysteem zogenaamd op hangt, is de goedkeuring van het wetsvoorstel voor betere consumentenbeschermende regels bij de koop en bouw van woningen. Partijen zijn verdeeld over de inschakeling van een notaris in het aankooptraject. Zolang hierover geen overeenstemming is bereikt, heeft het convenant van AVBB en Eigen Huis de status van een papieren tijger, is de ervaring van directeur Van Loon van de Vereniging Eigen Huis. “Zonder de stok achter de deur van een wettelijk verplichte achterhouding van vijf procent van de koopsom hebben de aannemers geen haast met de uitvoering van de gemaakte afspraken”, legt hij uit. Knelpunt is de geschillenbeslechting. De aannemers hechtten zwaar aan de Raad van Arbitrage. Consumenten voelen meer voor de GIW-methodiek. Van Loon: “Wij gaan akkoord met beslechting door de Raad van Arbitrage, maar dan moet er wel een aparte kamer komen voor GIW-geschillen.” Van Loon verwacht dat het acuut afgelopen is met de vertraging zodra het wetsvoorstel erdoor is. “Op dat moment zullen de aannemers hard gaan lopen om de eerder, vrijwillig overeengekomen GIW-regeling te effectueren. Omdat die regeling gunstiger is dan wat er in het wetsvoorstel staat.” Volgens de wet hebben kopers straks het recht vijf procent van de koopsom gedurende drie maanden in depot te geven bij een notaris, los van de vraag of er al dan niet gebreken zijn. De GIW- regeling is voor aannemers beter doordat zij de garantie hebben dat bij nul gebreken er meteen wordt betaald. Dat is volgens Van Loon de prikkel die aannemers nodig hebben om het probleem van de opleveringsgebreken serieus aan te pakken. Convenant tussen AVBB – Eigen Huis papieren tijger

Reageer op dit artikel