nieuws

Verbazing over kritiek op calamiteitenpolders

bouwbreed

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is verbaasd over de kritiek die gedeputeerde De Bondt van Gelderland heeft geuit op de plannen tegen overstromingen. Op 18 september bracht staatssecretaris De Vries een werkbezoek aan Gelderland en werd onder meer de mogelijke calamiteitenpolder de Bommelerwaard bezocht. “Toen heeft De Bondt zijn mond niet opengedaan”, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Gelderland toonde zich die dag blij dat in overleg met de provincie zou worden gesproken over het aanwijzen van calamiteitenpolders. Het provinciaal bestuur had eerder verbolgen gereageerd op het feit dat staatssecretaris De Vries zonder overleg een lijstje presenteerde met gebieden die in geval van nood onder water kunnen worden gezet. Volgens de woordvoerder van Verkeer en Waterstaat wekte de gedeputeerde in september de indruk het beleid op het terrein van waterbeheer collegiaal met het Rijk te willen uitvoeren. “Toen is althans niets gezegd dat in de richting wees dat Gelderland fundamentele kritiek zou hebben.” De Bondt vindt dat in Den Haag aan paniekvoetbal wordt gedaan. Hij meent dat er een hype is waarbij steeds ernstiger rampscenario’s worden aangedragen. Het beschermingsniveau dat daardoor in Nederland wordt gehanteerd, is volgens hem veel hoger dan in Duitsland. Zijn stelling is dat juist in Duitsland moet worden gewerkt aan het opvangen van het water, zodat het niet in Nederland komt. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt die opvatting op zich geen onzin. “Integendeel, er wordt hard gewerkt aan internationale afspraken over waterbeheer. Wij subsidiëren projecten langs de Rijn in Duitsland, waarvan wij als lager gelegen land ook baat hebben. Maar we mogen nooit vergeten dat het water altijd naar ons toe komt. Ten slotte liggen wij het laagst en moeten wij dus het beste beschermingsniveau hebben.”

Reageer op dit artikel