nieuws

Trektunnel onder spoor laat rails ongemoeid

bouwbreed

De ervaringen met het systeem van Dubbink-Romein voor trektunnels door dijklichamen onder spoorwegen zijn positief. De methode zou geschikt zijn om tunnels aan te brengen zonder buitendienststelling van het spoor. Om dat vast te stellen, moet de methode echter vaker worden toegepast.

Het systeem is voor het eerst door NS Railinfrabeheer toegestaan bij het trekken van een tunnel in Apeldoorn. Dat gebeurde in de spoordijk onder de lijn naar Zutphen. Het gaat om een techniek die is ontwikkeld door Dubbink en Romein. Deze bedrijven hebben het werk ook uitgevoerd, in onderaanneming van Hegeman uit Nijverdal. De tunnel is terzijde van de spoordijk samengesteld uit prefab betonelementen. De doorrijrichting staat loodrecht op de spoorlijn. Voor het tunneltje wordt een snijkop gezet die lijkt op een soort frietsnijder met verticale en horizontale schotten. Aan de andere kant van het dijklichaam is met behulp van damwanden een dodebed gemaakt om de trekkrachten op te nemen. In de dijk zijn zes gaten geboord waardoor trekkabels zijn aangebracht. Die zijn aan de tunnel vastgemaakt. Aan die kabels wordt de tunnel langzaam in stappen van dertig centimeter het dijklichaam ingetrokken. Als de schotten vol zijn, worden die leeggehaald met een shovel die de tunnel inrijdt. Deze techniek is al wel beproefd bij kleinere tunneltjes onder wegen.

Afschoren

Volgens adviseur Wildeboer van Holland Railconsult bestaat bij het trekken van een tunnel door een spoordijk altijd de kans dat het spoor verschuift of in verticale richting verplaatst. Dat is volgens Wildeboer meegevallen. Er was wel iets, maar dat is opgevangen door het spoor ook direct op het dodebed af te schoren. Er is ’s nachts gewerkt in de periode dat geen treinen reden. In drie nachten is de tunnel over zo’n twintig meter door de dijk getrokken.

Ook overdag

De methode is wat Wildeboer betreft voor herhaling vatbaar. Uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat een tunnel onder het spoor door wordt getrokken terwijl de treinenloop gewoon doorgaat. Dan hoeft het traject niet buitendienst en kan ook overdag worden gewerkt. Bij de al gangbare methode waarbij tunneltjes door spoordijken worden geduwd, zoals onlangs nog bij Houten, wordt een stuk spoor weggehaald om een sleuf dwars door het dijklichaam te graven. Dit betekent dus wel buitendienststelling. Voordat een tunnel getrokken kan worden terwijl de treinen doorgaan met rijden, moet volgens Wildeboer nog meer bekend zijn over het gedrag van het spoor tijdens de operatie. Het uitwerken van alle meetgegevens levert daartoe een eerste aanzet.

Reageer op dit artikel