nieuws

Topberaad in ‘kwestie Suriname’

bouwbreed

Bouwer Ballast Nedam en de Nederlandse regering zijn met elkaar in gesprek over de ‘kwestie Suriname’. Dat heeft een woordvoerster van het bouwbedrijf gistermiddag desgevraagd gezegd.

“We zijn in contact met de Nederlandse regering over het onderwerp Suriname”, is alles wat het bedrijf kwijt wil. Nadere mededelingen worden niet gedaan, omdat verhalen in de pers de onderhandelingen tussen beide partijen zouden kunnen verstoren. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken sprak het bericht van Ballast Nedam echter tegen: “Er wordt een reactie voorbereid op de brief die het bedrijf naar minister Herfkens heeft geschreven. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Het bedrijf heeft daar recht op.”

Ruzie

Blijkbaar proberen zowel de regering als Ballast Nedam te voorkomen dat een ruzie tussen het bedrijf en minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking verder escaleert. Verder ligt het voor de hand dat getracht wordt een oplossing te vinden voor het probleem van de omstreden betalingsregeling die Ballast Nedam begin 1999 trof met de toenmalige regering-Wijdenbosch. Omdat deze regering haar financiële verplichtingen met betrekking tot de bouw van twee bruggen niet meer kon nakomen, kreeg Ballast Nedam een deel van de bauxietopbrengst als zekerheidstelling. De huidige regering-Venetiaan stelt deze afspraak ter discussie, omdat zij een te zware financiële last voor het arme land zou vormen. Herfkens voegde daar vrijdag in Suriname in harde bewoordingen aan toe, dat het parlement en de Surinaamse Rekenkamer niet in de regeling waren gekend en dat er geen openbare aanbesteding was geweest. “Onverantwoord ondernemerschap”, luidde haar aantijging. Ballast Nedam reageerde furieus op de “onrechtmatige” en “onacceptabele” beschuldigingen en schreef maandag een brief aan de minister. Zij zou haar beschuldigingen terug moeten nemen, anders zou het bouwbedrijf stappen tegen haar ondernemen. Een woordvoerster van het bouwbedrijf stelde dinsdagmiddag dat er na vrijdag geen contact is geweest met Herfkens of haar ministerie. Het contact tussen beide partijen moet dus tussen dinsdag- en woensdagmiddag zijn gelegd.

Stopzetten

Fred Derby, één van de leidende figuren van de regerende Nieuw Frontcombinatie in Suriname, is van mening dat zijn land zo snel mogelijk de betaling aan Ballast Nedam voor de bouw van twee bruggen moet stopzetten. “Eerst de zaak maar eens onderzoeken en daarna afspraken maken over de verdere aflossing. Als er ten- minste nog wat af te lossen valt”, zei de voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) voor de Surinaamse televisie. Volgens Derby had Suriname al direct na het aantreden van de regering-Venetiaan, twee maanden geleden, met de betaling moeten stoppen. “Dan hadden we twee maanden lang de armen in ons land kunnen helpen.”

Reageer op dit artikel