nieuws

Tekort aan civiel ingenieurs blijft stijgen

bouwbreed Premium

Het tekort aan civiel ingenieurs op hbo- én wetenschappelijk niveau blijft toenemen. Dat voorspelt TNO Arbeid op basis van vraag en aanbod. Bovendien wordt de kennis van ingenieurs onvoldoende benut.

Bij ingenieursbureaus is de jaarlijkse vraag naar civiel ingenieurs 445 (300 voor uitbreiding en 145 voor vervanging wegens pensionering en vut). Het onderwijs kan slechts 270 studenten leveren die bij de bureaus willen werken. Dat betekent dus een jaarlijks tekort van 175. “Omdat er in de toekomst geen stijging maar verdere daling van het aanbod is te verwachten, zullen deze tekorten alleen maar oplopen”, schrijft TNO in het rapport ‘Arbeidsradar civiel-ingenieurs ingenieursbureaus’. Bij bouwbedrijven is het tekort nog groter. Hier ligt het verschil tussen vraag en aanbod op 300 jonge afgestudeerden per jaar. Bij de overheid is daarentegen sprake van een verwacht overschot. Dat heeft ermee te maken dat er geen uitbreidingsvraag zal zijn als gevolg van andere werkwijzen bij aanbesteden. TNO Arbeid ziet verschillende mogelijkheden dit probleem aan te pakken. Zo zou de doorstroming van mbo’ers naar het hbo kunnen worden gestimuleerd. Ook via KOB-opleidingen zou het kennisniveau van mbo’ers opgekrikt kunnen worden.

Management

Een knelpunt bij ingenieursbureaus vormt de onvoldoende benutting van het opleidingsniveau van civielen. Dit komt doordat er teveel doorstromen naar banen waarin de kennis niet meer of onvoldoende wordt gebruikt. Zo verdwijnt 20 procent in algemene managementfuncties, waarin zij hun specifieke kennis snel verliezen. In de branche wordt gerekend met een halfwaardetijd van kennis van vijf jaar. Gezien de leeftijdsopbouw van civielen bij ingenieursbureaus valt te voorspellen dat de uitstroom naar pensioen de komende jaren hoog zal zijn. In de bouw is dit probleem op hbo-niveau minder groot, omdat daar juist veel jongeren werken. Ook op een andere manier wordt te weinig gebruik gemaakt van de opleidingskennis van afgestudeerden. Die worden te vaak gebruikt voor ‘simpel’ constructie- of tekenwerk. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat jonge civielen meer vaktechnische training nodig hebben dan andere technici. Een van de oplossingen die TNO aandraagt is de aantrekkelijkheid van technische banen te vergroten, waardoor het ‘weglekken’ naar algemeen management kan worden voorkomen. Ook wil TNO in de branche toe naar geleidelijke pensionering. “De keuze tussen wel of niet werken moet worden naar een geleidelijke afbouw”, schrijft TNO. Daartoe is een beter leeftijdbewust personeelsbeleid nodig. Een punt van zorg is het ziekteverzuim. Op dit moment is dat bij ingenieursbureaus laag met 3,5 tot 4 procent. Maar, zo waarschuwt TNO, dit kan oplopen als gevolg van stijgende werkdruk die al zichtbaar is in het hoge percentage overwerk.

Reageer op dit artikel