nieuws

‘Straks volg je bij ons hts bouwkunde’

bouwbreed Premium

Metselen leren met behulp van de computer? “dat zoiets mogelijk wordt, sluit ik niet uit”, zegt Paul Deelen. Hij is projectadviseur en manager interacademie van Koninklijke PBNA (onderdeel van Elsevier opleiding & advies). “Natuurlijk zal je zo’n ambachtelijk vak nooit helemaal leren vanachter je pc. Praktijklessen blijven nodig, maar ik denk dat je in de toekomst bij PBNA hts bouwkunde kunt doen via e- learning.”

E-learning is een van de jongste ontwikkelingen in het onderwijs: studeren via Internet. De cursist logt in en krijgt toegang tot de lessen waarvoor hij staat ingeschreven. Via e-mail onderhoudt hij contact met zijn docent en met zijn medecursisten. In principe is het ook mogelijk direct met de leraar in contact te staan, via een webcam, een kleine camera. Wie een cursus wil volgen via e-learning kan, net als bij schriftelijk onderwijs, op elk willekeurig moment beginnen. Het systeem slaat aan binnen de bouw. Verschillende onderwijsinstellingen binnen deze branche bieden cursussen en opleidingen aan die met behulp van de computer of via Internet zijn te volgen.

Ondersteunende rol

Ook PBNA, dat zich niet specifiek op de bouw richt, stort zich met succes op deze markt. Het bedrijf heeft verschillende cursussen voor het bouwbedrijf. Bijvoorbeeld Basisveiligheid VCA en Veiligheid voor Leidinggevenden. Ook biedt PBNA cursussen als Externe Kwaliteitsborging, Veilig werken langs de weg en Grondmechanica en funderingstechniek. “Ambachtelijke vakken zijn het minst geschikt om via computeronderwijs te leren. Toch verwacht ik dat e-learning een ondersteunende rol kan spelen bij lessen in metselen of timmeren. De cursist bekijkt dan op zijn beeldscherm een instructiefilm en oefent tijdens praktijkbijeenkomsten onder leiding van een docent.” Peeters verwacht niet dat e-learning andere vormen van onderwijs zal verdringen. “Klassikaal- en schriftelijk onderwijs zullen gewoon blijven bestaan. In een aantal gevallen kan e-learning hiervoor een alternatief zijn.” Ambachtelijk werk buiten beschouwing gelaten, kent de bouw uiteenlopende vaardigheden die zonder hoor- of praktijkcolleges met behulp van de computer kunnen worden geleerd. Zo ontwikkelt PBNA nu voor Rijkswaterstaat een cursus aanbesteden. De cursist leert stapsgewijs het aanbestedingsproces kennen. Hij kan met een druk op de knop informatie opvragen, een opdracht uitvoeren of tips lezen van zijn docent of andere cursisten. Desgewenst kan hij oefenen met een case of een aanbesteding stap voor stap uitvoeren. “E-learning is heel praktijkgericht. Werken en studeren vloeien in elkaar over. De lessen kunnen helemaal worden afgestemd op de situatie waarin de cursist werkt. Iemand die de aanbestedingscursus volgt, past wat hij leert direct toe in zijn werk. Stof die hij al beheerst, slaat hij over.” Niettemin kan het voorkomen dat iemand iets niet begrijpt of meer informatie wil. In die gevallen kan hij een beroep doen op zijn docent. Ook is het mogelijk tips op te vragen van medecursisten die tegen hetzelfde probleem opliepen en dat hebben opgelost. Leren via Internet geeft vooral voordelen aan mensen die al in de praktijk werkzaam zijn. Aanpassen van de lessen aan hun kennisniveau kan eenvoudig door dingen weg te laten. Uiteindelijk hoeft niemand dingen nog eens behandeld te krijgen die hij al weet uit de praktijk. Bovendien biedt het net de mogelijkheid om door te verwijzen naar sites van allerlei instanties waarop ook nog informatie te vinden is. Mogelijkheden om de student te begeleiden zijn er legio.In de eerste plaats kan hij het hele leerprogramma zelfstandig volgen. Theorie, opdrachten en de uitwerking daarvan vraagt de cursist in dat geval zelf op.

Antwoord

Ook kan hij opdrachten uitvoeren en de uitkomsten via e-mail naar de docent sturen, die ze dan corrigeert binnen een van tevoren afgesproken tijd. De laatste mogelijkheid is dat de docent op een bepaalt moment beschikbaar is. Hij kan dan direct antwoord geven op vragen en antwoorden van de cursist.

‘Lessen zijn helemaal af te stemmen op situatie cursist’

Reageer op dit artikel