nieuws

Stijl

bouwbreed

Wie zijn zaken serieus neemt, besteedt aandacht aan zijn presentatie: de huisstijl. Ben Bos, grafisch ontwerper en expert op dit gebied, belicht in een serie artikelen wat de bouw presteert en nog kan leren. Deel 1 in deze serie verscheen op 22 september. Oppassen voor ‘overkill’

Amstelland Vastgoed is ontstaan uit een fusie. Zo’n bundeling vraagt om helder strategisch inzicht: wát willen we zijn en doen, nu en over jaren, en hoe verhoudt zich dat tot ons verleden? En hoe moet de nieuwe groep zichzelf in de markt presenteren?

Aan reclamebureau PPGH-JWT Colors – over namen gesproken – werd

gevraagd te adviseren over de positionering en ‘merkpersoonlijkheid’ van de nieuwe combinatie. Zoiets start dan met een diepgaande studie, in samenspraak met de betrokken partijen en met een luisterend oor in de markt, over de visie en waarden van de fusiepartners. Op zoek naar nieuwe doelstellingen en een mentaliteit. Betrouwbaarheid scoorde in het verleden van deze bedrijven hoog. Een aspect van het imago om te koesteren. Amstelland Ontwikkeling moet een conceptontwikkelaar worden, die op basis van dialoog, inspiratie en instelling verrassende oplossingen biedt aan alle soorten van ‘bouwheren’. Dan moet het profiel vertaald worden naar een huisstijl. De volgende stap is dat zo’n strategische alliantie ook een gezicht krijgt. Dat deden ze bij PPGH- JWT Colors niet zelf, dat werd uitbesteed aan ontwerpbureau Keja Donia in Amsterdam. We lezen over het resultaat een paar drukwerkjes door. Kreten als “dynamisch, verrassend, vernieuwend, artistiek, uitgesproken, in de branche nog nooit vertoond, informeel, compleet anders en tóch herkenbaar, vriendelijk en geïnspireerd” moeten ons overtuigen. En dat allemaal over een logo! In mijn lange ervaring als huisstijl-ontwerper heb ik zelden een cliënt ontmoet die niet om een “dynamische” huisstijl vroeg. “In de branche nog nooit vertoond” ken ik ook al jaren. Dat is echter geen enkele garantie voor kwaliteit. Ik citeer nog één keer: “De betrouwbare basis is zichtbaar in de hoofdletters A en O.” Er lijkt langs die vormen een scherp mes gegaan te zijn. De A en O geven de indruk langs een weg te liggen; er is althans een suggestie van diepte. De O (eigenlijk meer een soort koprol) is met een vrolijke kwast neergezet, maar het mes ging ook dáár doorheen. De Spaanse schilder Dali wordt in de beschrijving er nog even bijgesleurd. Zelf denk ik dat ze zijn landgenoot Miro bedoelden. Maar dat terzijde. Een logo is geen huisstijl, dat vooropgesteld, maar dit logo rijmt voor mij van geen kant met de hooggespannen intenties. Dat wordt allemaal nog verergerd als ik het personeelsblad ‘de Nieuwe Amstel Light’ doorblader. (Er was vóór de fusie al een Amstel Light – “2% alcohol”, was meteen mijn associatie.) Visuele opgewektheid is hier troef. Op zich moet dat kunnen, als tegengif tegen ‘drukdrukdruk’. Maar hier is wel sprake van een vermoeiende ‘overkill’ aan lettergrapjes uit de gewillige computer. En negen keer het portret van een en dezelfde directeur in één editie is ook wat aan de royale kant. Mag het een onsje minder worden, studio Kokenberg?

Reageer op dit artikel