nieuws

‘Slachtoffers beroepsziekte moeten schade claimen’

bouwbreed Premium

Stukadoors, schilders en natuursteenbewerkers die door een beroepsziekte arbeidsongeschikt zijn geworden, moeten vaker de schade claimen bij hun voormalige werkgever. Met die boodschap gaat de regio Noord van FNV Bouw de boer op.

Tijdens drie bijeenkomsten gaat FNV Bouw de arbeidsongeschikte afbouwers voorlichten over de mogelijkheden van schadeclaims. Ook zal de bond hen helpen met het opstellen van een vordering. Daarbij zullen de wao’ers worden bijgestaan door het dit jaar opgerichte Bureau Beroepsziekten FNV. Dat is een stichting die op basis van ‘no cure no pay’ bijstand verleent aan slachtoffers van beroepsziekten. Daar kan overigens iedereen terecht, zij het dat FNV-leden goedkoper uit zijn. Die betalen 11 procent van een geïnd schadebedrag tegen 22 procent voor niet-FNV’ers. FNV Bouw wijst er bij de actie op dat jaarlijks een paar duizend schilders, stukadoors en natuursteenbewerkers worden geveld door beroepsziekten. Meest voorkomend zijn aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Ook long- en luchtwegaandoeningen komen voor. Schilders hebben bovendien kans op de hersenziekte Organisch Psycho Syndroom, die ontstaat door het omgaan met organische oplosmiddelen.

Noorden

Volgens de vakbond verliest een werknemer die in de wao belandt een behoorlijk deel van zijn inkomsten. Voor een 45-jarige vakman loopt dat al snel op tot 200.000 gulden voor de rest van zijn werkzame leven. Aangezien het gaat om beroepsziekten, vindt FNV Bouw dat het verhalen van de schade in de rede ligt, afgezien van het feit dat het voorkomen van beroepsziekten nog altijd de voorkeur verdient. De actie is voorshands beperkt tot het noorden des lands. Het idee is hier door de kadergroep afbouw van de bouw omarmd. Bij gebleken succes is niet uitgesloten dat ook andere regio’s het voorbeeld zullen volgen.

Reageer op dit artikel