nieuws

Sanering Enschede Europees aanbesteed

bouwbreed Premium

Afgezien van enkele markante fabriekstorens en wat groen komt na de ruiming van het rampgebied in Enschede bijna zestig hectare van het rampgebied zeker enkele jaren braak te liggen. Over drie jaar zullen de eerste woningen in het veelbesproken gebied verrijzen. In de jaren daarvoor staat alles in het teken van sloop en sanering.

De sanering van het vuurwerkrampgebied in Enschede gaat tussen de 40 en 50 miljoen gulden kosten. Deze bedragen zijn te baseren op het plan van aanpak dat advies- en ingenieursbureau Search in Heeswijk opstelde. Deze maand besluit de gemeenteraad of het plan kan worden uitgevoerd, waarna de sanering Europees wordt aanbesteed. Search zet ten behoeve van het onderzoek onder andere een elektronenmicroscoop in, waarmee vergrotingen tot 300.000 keer haalbaar zijn. Deze methode maakt het mogelijk zelfs maar de kleinste vezel te analyseren en de mate van vervuiling exact uit te splitsen in eenheden. Het plan van aanpak voor het rampgebied Enschede mag om deze reden nauwkeurig worden geacht.

Asbest

Volgens Janssen, de milieuspecialist bij Search, gaat het bij de grondvervuiling in Enschede vooral om losse asbest die in de bouw als isolatiemateriaal werd gebruikt en door de kracht van de explosie kon vrijkomen. De grond is daarnaast vervuild met zware metalen, veroorzaakt door een concentratie van vuurwerkresten. Search houdt rekening met een schoning van de toplaag van ongeveer 45 hectare grond. Ook in het puin (ongeveer 150.000 ton) zit asbest, maar hier gaat het om hechtgebonden asbest, dat veelal ter plekke kan worden gereinigd. Het voormalige zwaar verontreinigde textielcomplex Bamshoeve, nu een bedrijvenhal, is eveneens opgenomen in het plan van aanpak. Het complex ligt in het rampgebied, maar kent daarnaast nog een historische vervuiling. De gemeente Enschede wil de sanering van de gedupeerde woonwijk volgens de Europese regelgeving aanpakken. Wat geschoond en hergebruikt kan worden, moet worden ontdaan van verontreinigende stoffen. Onbruikbare grond en materialen gaan naar stortplaatsen. Van de aannemers zal inzage worden geëist in hoe ze de stromen laten lopen. Op haar beurt controleert de gemeente Enschede dat weer. Als de gemeenteraad van Enschede eind deze maand het plan van aanpak goedkeurt, kunnen de bestekken worden opgesteld en kan het werk nog dit jaar Europees worden aanbesteed. Naar verwachting begint de sloop dan in de loop van volgend jaar. Het te saneren gebied wordt in tien tot elf zones ingedeeld. Valt de schoning ergens tegen, dan lopen andere, voorspoediger gedeelten geen vertraging op.

Kijkgaten

Haast is in deze een slechte raadgever, meent Janssen. “De Bijlmer is daar een voorbeeld van. Bovendien is het rampgebied Enschede nu geen calamiteitengebied meer, maar gewoon een sloopgebied. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee betrokken partijen te werk gaan, leeft er toch argwaan bij de gedupeerde Enschedeërs. Ze zijn bang dat de bulldozers toch al bezig zijn en uiten hun zorg bij het informatiecentrum. Om deze mensen gerust te stellen heeft de gemeente – op verzoek van het Informatie en Adviescentrum – kijkgaten in de schuttingen laten maken. Die zijn bedekt met plexiglas om belangstellenden te beschermen tegen opwaaiende schadelijke stoffen. Daar waar losse asbest is vrijgekomen – vooral in de binnenring – nat gehouden zodat er geen stofdeeltjes in de lucht kunnen komen. Search controleert het rampgebied en het aangrenzende gebied volgens een vast meetprotocol op diverse locaties.

Reageer op dit artikel