nieuws

‘Rondpompen van mensen met uitkering speelt niet in bouw’

bouwbreed Premium

SFB en FNV Bouw hebben geen aanwijzingen voor ‘het rondpompen van uitkeringsgerechtigden’ in de bouw. Ook Bouwflex en de Stichting WESP reageerden verbaasd op uitspraken van bestuurder H. Westerhof van FNV Bondgenoten over dit nieuwe verschijnsel.

Nieuwsmedia maakten deze week uitvoerig melding van de contraproductieve effecten van alle pogingen om langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten weer aan het werk te helpen. Volgens FNV Bondgenoten zijn de uitzendbureaus de zwakke schakel in het reïntegratietraject. Onder druk van het personeelstekort en de vrees te worden gekort op hun uitkering melden veel langdurig werklozen zich aan bij een uitzendbureau. Werk vinden blijkt geen probleem. Aan het werk blijven wel. Een groot aantal van hen valt spoedig uit wegens ziekte. Hoe korter de werkperiode, hoe sneller het uitzendbureau de nieuwe werknemer uit het oog verliest. In dat opzicht gedragen uitzendbureaus zich volgens de werknemersorganisatie nog niet als een gewone traditionele werkgever. Ze verzuimen te vragen hoe het met iemand gaat die al een tijdje ziek thuis zit. Uiteindelijk komt hij of zij in de wao terecht. En begint volgens FNV Bondgenoten de cyclus van het rondpompen opnieuw. Want de kans is groot dat arbeidsongeschikte flexwerkers volgend jaar via reïntegratiebedrijven weer aan werk zullen moeten. Cijfers ondersteunen deze visie van FNV Bondgenoten. In de eerste helft van dit jaar kwamen vierduizend flexwerkers in de wao terecht. Dat is 13 procent meer dan vorig jaar. De kans dat een flexwerker arbeidsongeschikt raakt, is twee keer zo groot als het landelijk gemiddelde. S. de Smeth, operationeel manager van Bouwflex, de grootste uitzendorganisatie in de bouw, reageert verbaasd op deze berichten. Hij herkent het niet. Integendeel. “Ik ben juist bezig een offerte te schrijven aan het SFB om een duizendtal langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een arbeidsverleden in de bouw weer aan werk te helpen”, verklaart hij. Voor werklozen met ruime ervaring in de bouw is voldoende aangepast werk te vinden, stelt De Smeth. Hij denkt onder meer aan inschakeling bij de leertrajecten die deze dochteronderneming van Randstad voor de toekomst heeft uitgestippeld. De zorgvuldigheid waarmee Bouwflex dit project begeleidt, blijkt volgens De Smeth uit het feit dat Bouwflex nog niet zo lang geleden door Bouwradius is erkend als leerbedrijf. “Sinds een half jaar bieden wij onze flexmedewerkers in de bouw ook leermogelijkheden aan”, licht De Smeth toe. De ervaringen van Bouwflex komen overeen met de waarnemingen van de FNV Bouw, SFB en de Stichting Werkgelegenheids- en Scholingsprojecten voor de houthandel (WESP).

‘Bouw kan zorgen voor voldoende aangepast werk’

Reageer op dit artikel