nieuws

Renovatiegolf compenseert bouwdip niet

bouwbreed

De ontwikkeling van de bouwconjunctuur in België vertoont momenteel een genuanceerd beeld. De sector profiteert blijkbaar slechts in beperkte mate van de algemene verbetering van de conjunctuur.

Het zijn eigenlijk alleen de renovatiewerken aan bestaande woningen die flink in de lift zitten. Vooral de kleinere, die zonder bouwvergunning mogen worden uitgevoerd, trekken momenteel heel sterk aan. De stijging van het consumentenvertrouwen in de bouwsector doet zich vooral voor in dit segment van de markt. Het gemiddelde bedrag per renovatieopdracht blijft echter beperkt. Ook de renovatiewerken mét bouwvergunning, waarbij meestal ook een vergroting van de woning plaatsvindt, doen het goed. Hierin wordt een groei opgetekend van 50 procent vergeleken met 1995. Dit soort verbouwingen neemt toe ten koste van de nieuwbouw. Maar de bedragen die gemoeid zijn met verbouwingsopdrachten liggen een stuk lager dan bij de nieuwbouw, dus dit compenseert maar gedeeltelijk het lage werkvolume in de nieuwbouw dat sedert 1995 met 20 procent is afgenomen in Vlaanderen, en ook in Brussel en Wallonië stagneert.

Inzinking

De schaarste aan goed gelegen en betaalbare bouwgronden brengt steeds meer kandidaat-bouwers ertoe toch maar te kiezen voor de koop van een bestaande woning en deze te renoveren. Ook de stijgende hypotheekrente doet zich voelen en tempert de animo om een huis te bouwen. In de niet- woningbouw is de zware inzinking die zich vijf jaar geleden voordeed overwonnen. Heel wat bedrijven gingen over tot capaciteitsuitbreiding, waardoor weer van een normaal peil in de utiliteitsbouw kan worden gesproken. Omdat een aantal grote projecten werd voltooid of op het punt staat beëindigd te worden, vrezen de Belgische aannemers vanaf volgend jaar toch weer een teruggang. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben veel gemeenten aanpassingswerken laten uitvoeren aan de wegeninfrastructuur. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, zien de aannemers hun orderboek al teruglopen. De verwachte toename van grote infrastructuurwerken voor de Belgische Spoorwegen (NMBS) moet nog op gang komen.

Reageer op dit artikel