nieuws

Reiderland voor tien jaar in zee met Arcadis en Snitjer

bouwbreed

De gemeente Reiderland besteedt voor een periode van tien jaar de openbare werken uit aan ingenieursbureau Arcadis en wegenbouwer Snitjer. Het contract gaat op 1 januari in. Hoofd openbare werken drs.ing. J.B. Zeevaart wil niet spreken van een pps-constructie (publiek-private samenwerking), maar noemt het ‘een langdurig contract’.

Reiderland, in het oosten van Groningen, behoorde tot de zogenoemde artikel 12-gemeenten. Het Rijk financierde voor een groot deel de wensen van deze gemeenten. “En besloot dat aan die situatie in Nederland een einde moest komen. Wij kregen dus alles weer op ons bord”, aldus Zeevaart. Om de artikel twaalf-status af te kopen stelde het Rijk geld beschikbaar, “maar dan zouden we maar op een onderhoudsniveau komen van 75 procent.” Alles zelf betalen betekende dat de rioolheffing tot duizend gulden per aansluiting zou stijgen. Een suggestie die de gemeenteraad direct naar de prullenbak verwees. Om alles toch voor de volle honderd procent te onderhouden, ontwikkelde Zeevaart een ingenieus plan. Zo worden wegen in de bebouwde kom versmald. “Dat scheelt in onderhoud, maar ook gaan we een aantal doodlopende wegen overdragen aan de aanliggende belanghebbenden.” De twee maatregelen moeten het wegenareaal van 160 kilometer over een periode van tien jaar met 25 procent inkorten. Daarnaast besloot de gemeente het onderhoud van wegen en rioleringen uit te besteden voor een periode van twaalf jaar. “Dat was een wens van de aannemer, omdat zowel wegen als riolering kampen met veel achterstallig.”

Gescheiden

De plaatselijke bestemmingsplannen zijn ook onderdeel van het plan. Voor Nieuweschans is een plan gemaakt voor een gescheiden rioleringssysteem en een drie hectare groot helofytenfilter met mechanische voorzuivering. Want de gemeente wil behalve de hemelwaterafvoer (hwa) ook de droogwaterafvoer (dwa, afkomstig uit de woningen) in het gebied houden. “Zo anticiperen we op de nieuwe milieuwetgeving, die overstorten beperkt en het regenwater in het gebied wil houden.” Het grensdorp is er bij uitstek geschikt voor, omdat het nog niet op een persleiding is aangesloten. “Maar het is nog niet rond. Hier vlakbij is een grote afvalwaterzuivering, die het ook goedkoop kan verwerken”, vervolgt Zeevaart. De afvalwaterzuivering kan een concurrerend bod doen, omdat ze deels afgeschreven is en een flinke overcapaciteit heeft. Indien er echter subsidie loskomt, gaat de spade zeker de grond in voor de waterreinigende rietvlakte. Gedurende de contracttermijn van tien jaar houdt de gemeente geen geld over van het budget van 53 miljoen. “Wij krijgen het onderhoudsniveau op honderd procent bij een gelijkblijvend budget, conform ons streven”, aldus het hoofd openbare werken. Daarnaast kent het contract nog een aantal voorwaarden. Zo moet ongeveer tien procent van het totaalbedrag in de gemeente uitbesteedt worden bij onderaannemers, is er gedurende de contractperiode een werkgarantie voor de vijf werknemers van openbare werken én maakt een leer/werkproject voor vier mensen onderdeel uit van het plan.

Gemeente Reiderland

Oppervlakte: 15.000 hectare

Aantal inwoners: 7.000

Karakter: platteland, agrarisch

Wegennet: 160 kilometer (2000) 120 kilometer (2013)

Budget infrastructuur: 53 miljoen over tien jaar: Tekort: 25 procent structureel

Reageer op dit artikel