nieuws

Raad akkoord met herstelplan paalrot

bouwbreed Premium

Dordrecht stelt 35 miljoen gulden beschikbaar voor de bewoners van de 1350 woningen die kampen met paalrot. Het geld is bedoeld voor onderzoek, goedkope leningen en proceskosten.

De bewoners moeten zelf opdraaien voor de rest van de herstelkosten, die
totaal worden geschat op 100 miljoen gulden. De raadscommissie volkshuisvesting
ging akkoord met het voorstel van het college van B en W. Daarin neemt de
gemeente Dordrecht afstand van de aansprakelijkheid voor de paalrot, die is
veroorzaakt door een laag grondwaterpeil. Wel wil ze verantwoording nemen voor
een deel van het herstelplan. “Uitgangspunt blijft dat de paalrot het probleem
is van de huiseigenaren”, aldus wethouder Sas. De eigenaren van de vooroorlogse
woningen willen een grotere bijdrage. Bovendien willen ze vooral weten wie dan
wel aansprakelijk is voor de lage waterstand.

Reageer op dit artikel