nieuws

PvdA wil huursubsidie verhogen met ISV-geld

bouwbreed Premium

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil tijdelijk het Investeringsfonds voor Stedelijke Vernieuwing (ISV) aanspreken om huurders met recht op huursubsidie een volledige compensatie te kunnen bieden voor de komende huurstijging.

Het voorstel stuitte deze week bij de behandeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) op grote bezwaren van de meeste andere fracties. Zij vinden dat geen misbruik mag worden gemaakt van de gelden die zijn bestemd om de achterstandswijken in de grotere steden nieuw leven in te blazen. In feite wil PvdA-Kamerlid Duivesteijn alleen lenen uit het fonds. Hij verlangt van de regering extra geld. Dat moet geregeld worden in de voorjaarsnota en dan ook weer worden teruggestort in de pot voor stedelijke vernieuwing. CDA, D66 en GroenLinks toonden zich zeer bezorgd, omdat ze bang zijn dat het kabinet weigert met extra geld te komen. De actie van de PvdA zou dan ten koste gaan van de oude stadswijken. Duivesteijn hield de Kamer voor dat ze niet bang hoeft te zijn, daar ze zelf het initiatief kan nemen voor het beschikbaar stellen van geld tijdens de debatten over de voorjaarsnota. Hij kwam met zijn voorstel nadat twee weken onderhandelen met de VVD over een socialer huurbeleid op niets waren uitgelopen.

Te liberaal

De PvdA vindt het huurbeleid veel te liberaal. De fractie wil wel een huurverhoging van 3,8 procent accepteren, maar dan moet die volledig worden gecompenseerd voor mensen met huursubsidie. De VVD wil daar niets van weten. Duivesteijn lonkte daarom openlijk naar oppositiepartij CDA. Hij is bereid ‘andere meerderheden’ te vormen en wil ook wel een ander potje aanwenden om de huurverhoging te compenseren. Op korte termijn zou de PvdA het systeem van huursubsidie het liefst omzetten in een belastingvoordeel.

Reageer op dit artikel