nieuws

Pleidooi voor opleiding ‘brandingenieur’

bouwbreed Premium

Nederland moet een opleiding krijgen die net als in Amerika, Engeland en Zweden ‘brandingenieurs’ aflevert. Liefst op universitair niveau, maar in elk geval dienen de hogescholen in hun technische opleidingen een plek in te ruimen voor een specialisatie brandveiligheid. Dat vindt ir. J. Sterk van het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP).

Over twee jaar moet de opleiding er naar zijn mening zijn, want er is een groot tekort aan mensen die op hoog niveau van brandveiligheid afweten. Het NCP hield deze week een studiedag met als thema ‘Is Nederland brandveilig genoeg?’ Het aantal omvangrijke branden in grote gebouwen is dit jaar fors toegenomen. Schadeclaims gaan alle records breken, voorspelt het NCP. De schadepost zou voor een groot deel te wijten zijn aan het gegeven dat gebouwen steeds groter en complexer worden. Het NCP twijfelt of regelgeving van hogerhand deze ontwikkelingen kan bijhouden. Zo ontbreken bijvoorbeeld gedetailleerde eisen voor gebouwen hoger dan zeventig meter. Ook op ondergrondse bouwwerken is het Bouwbesluit moeilijk toe te passen. Sterk: “De bouwregelgeving is op dit moment gebrekkig. Je komt er gewoonweg niet door te zeggen: de overheid heeft het Bouwbesluit gepubliceerd en daarin lees ik dan hoe het moet. Al die regeltjes zijn namelijk te theoretisch, te abstract om in een gecompliceerde situatie goed toe te kunnen passen.”

Veiligheid

Sinds de introductie van het Bouwbesluit is volgens Sterk het aantal adviseurs toegenomen. Tegelijkertijd stelt hij vast dat een gedegen opleiding ontbreekt. Sterk vind dit te gek voor woorden. Als de overheid het heeft over brandveiligheid, zegt de preventiespecialist, dan wordt doorgaans alleen gekeken naar de veiligheid van mensen. Weliswaar ook in relatie tot hun omgeving, maar toch. “Brandveiligheid gaat natuurlijk veel verder. In de zin van bijvoorbeeld schadebeperkingen en economische oplossingen. Je praat niet alleen over het mogelijke aantal slachtoffers. De kosten van het brandveilig maken van het gebouw dien je evenzeer in kaart te brengen.” Anderhalf keer per week breekt een grote brand uit. Sterk houdt deze ontwikkelingen al jaren bij. Nu de overheid bezig is het bouwtoezicht te verschuiven in de richting van certificeringsregelingen, zou dat op het gebied van brandveiligheid ook moeten gebeuren, meent hij. “Met een certificeringsregeling is standaardisatie en inzichtelijkheid gediend. Daarmee wordt samenwerking tussen partijen bevorderd, hetgeen zal leiden tot nog betere brandbeveiligingsinstallaties.”

Reageer op dit artikel