nieuws

‘Plan Noordereiland Zwolle moet meer rijpen’

bouwbreed Premium

Het Luikse architectenbureau Vandenhove vindt dat de gemeente Zwolle het stedebouwkundig plan voor het Noordereiland meer tijd moet geven om te rijpen. Zwolle maakte juist haast met het plan, om de opening van een nieuw theater op het stadseiland in 2004 te kunnen realiseren.

Kritiek op het stedebouwkundig ontwerp van Vandenhove heeft het gemeentebestuur er inmiddels toe gedwongen de besluitvorming uit te stellen. “Zo’n groot plan heeft meer tijd nodig”, concluderen zowel de gemeente als Vandenhove. De Zwolse gemeenteraad stelde in maart van dit jaar als voorwaarde voor het realiseren van het nieuwe theater op het Noordereiland, dat nu nog een groen gebied met een parkeergarage is, dat er gelijktijdig een stedebouwkundig plan voor het gehele eiland zou worden ontwikkeld. Om de geplande opening van het nieuwe theater in 2004 waar te maken, moest er binnen drie maanden een plan op tafel liggen waarin ook de bodemsanering, de verkeersafwikkeling, het parkeren, de planning en de grondexploitatie moesten zijn geregeld. In het plan wordt het ruim drie hectare grote Noordereiland bebouwd en moet aansluiten op de oude binnenstad. De bebouwing krijgt een middeleeuws karakter met pleinen en straatjes. Het nieuwe theater vormt daarin het middelpunt. De bouwkosten van het theater bedragen ruim vijftig miljoen gulden, voor de ontwikkeling van de rest van het Noordereiland is 47 miljoen gulden geraamd.

Bebouwingsgraad

De raadscommissie struikelde in juni echter over de hoge bebouwingsgraad. “Het plan voldeed wel aan de gestelde randvoorwaarden, maar de commissieleden vonden dat het gebied te dicht werd bebouwd”‘, verwoordt K. den Hartog, projectleider Noordereiland bij de gemeente Zwolle de kritiek. De gemeenteraad had echter als voorwaarde gesteld dat het plan ‘budgettair neutraal’ moest zijn. Door een groot aantal woningen moest de grondexploitatie sluitend worden gemaakt. “De keuze voor dit plan is in eerste instantie wel vanuit een stedelijk oogpunt gemaakt”‘, relativeert ze de financiële motieven. In de zomer boog de gemeente zich samen met Vandenhove nogmaals over het plan. “We hebben een bouwlaag van het hele project afgehaald, waardoor nu geen driehonderd, maar slechts tweehonderd woningen voorzien zijn”, aldus Den Hartog. De aanpassing leidde tijdens de tweede bespreking niet tot instemming van de commissie. De bebouwingsgraad zou nog steeds te hoog zijn, de twee torens op de hoeken van het eiland zouden niet in het silhouet van Zwolle passen en het theater te veel ‘ingepakt’ liggen tussen de rest van de bebouwing. “De commissie vroeg ons de kritiek ter harte te nemen en er echt iets mee te doen”, zegt de projectleider. “We laten het nu even bezinken en beraden ons op het vervolg. Daar is even tijd voor nodig.” De beslissing door de gemeenteraad staat gepland voor eind oktober, maar zal nu worden uitgesteld. De deadline van september 2004 voor de opening van het nieuwe theater is losgelaten.

Nieuw

Vandenhove betreurt het dat de gemeente het bureau niet betrokken heeft in de tweede discussieronde van de raadscommissie. “Het gaat hier om een zeer belangrijke beslissing. Ons verzoek aan de gemeente is om het plan nog eens te mogen presenteren”, laat Vandenhove weten. “Niet om de kritiek van tafel te vegen, maar om de basisfilosofie van het plan nog eens toe te lichten.” Vandenhove vindt het op zich niet vreemd dat er kritiek is. “Wij zijn er al langer mee bezig. Maar voor de mensen is het nieuw.

Zo’n groot plan heeft uiteraard tijd nodig om te rijpen.” Theater door uitstel besluit later in gebruik

Reageer op dit artikel