nieuws

Personeelstekort bouw steeds groter knelpunt

bouwbreed Premium

Een toenemend aantal aannemers ondervindt problemen als gevolg van het nijpende personeeltekort in de bouwsector, zo blijkt uit de jongste cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

Eind augustus zegt bijna 40 procent van de hoofdaannemingsbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw dat een personeelsgebrek leidt tot een stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden. Eind juni gold dat nog voor drie op de tien b&u-bedrijven. Ook de grond-, water- en wegenbouw ondervindt problemen door het personeelstekort, dat een gevolg is van de almaar stijgende conjunctuur. Twintig procent ondervindt stagnatie door een gebrek aan personeel. Eind juni lag dit percentage nog op zestien; een jaar geleden zelfs op vier. De orderportefeuille van de b&u-bedrijven steeg naar een recordhoogte van 8,8 maanden. Eind juni was dat nog 8,7 maanden. In de gww-sector is sprake van een lichte afname: 5,1 maanden eind augustus tegen 5,2 maanden eind juni. Volgens het EIB zorgt de goed gevulde opdrachtenportefeuille ervoor dat bijna eenderde van de bouwbedrijven de komende maanden personeel zou willen aannemen. Ruim de helft van de b&u-bedrijven verwacht dat hun afzetprijzen de komende maanden zullen stijgen. Van de gww-bedrijven voorziet een kleine twintig procent een prijsstijging. Dat is opvallend omdat deze bedrijven over het algemeen gevoeliger zijn voor stijgende olieprijzen.

Reageer op dit artikel