nieuws

Parlement op bres voor grensarbeiders

bouwbreed Premium

Het is werkelijk van de zotte dat in de Europese Unie vrij verkeer van personen speerpunt is, maar grensarbeid belemmerd wordt door sociale en fiscale wetten en regels”, vindt het Europees Parlement. Daarom moet er een ‘grenseffectrapportage’ komen.

Bekijk wat de gevolgen zijn van wijzigingen in sociale en/of fiscale wetten van EU-lidstaten voor grensarbeiders. Mochten die nadelig uitpakken, dan moet er compensatie komen. Deze oplossing draagt het Europees Parlement aan voor de problemen die grensarbeiders ondervinden. De commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het parlement besprak gisteren het verslag van europarlementariër Ria Oomen-Ruijten. Alom en door alle partijen heen wordt de prangende noodzaak gevoeld voor meer Europese coördinatie op dit gebied. Maar de realiteit is dat de harmonisatie van belastingen en sociale zekerheid stuit op onwil van de lidstaten.

Farce

Ook Nederland maakt zich daaraan schuldig, getuige een brief eind september van de vakcentrales over het standpunt van het kabinet over de zogenoemde coördinatieverordening sociale zekerheid. “Het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie wordt door het kabinet tot een wassen neus gemaakt”, schreef FNV-bestuurder Agnes Jongerius toen namens de vakcentrales. Ook Oomen wijt het aan de nationale regeringen dat dit probleem nog steeds niet is opgelost. “De interne markt, waarvan het vrije verkeer van werknemers een hoeksteen is, is in het dagelijks leven van deze mensen een absolute farce. Dat er geen resultaat is geboekt, is geenszins te wijten aan de Europese Commissie. De Sociale Raad, de vergadering van de ministers van sociale zaken van de lidstaten, is de blokkerende factor”, schrijft zij in haar verslag aan het Europese Parlement. Oomen signaleert dat grensarbeiders nog steeds last hebben van aanmerkelijke verschillen in de diverse sociale-zekerheidsstelsels. De coördinatieverordening probeert daar wel wat aan te doen, maar is niet adequaat meer. Dit komt onder meer doordat steeds meer elementen van de sociale zekerheid gefiscaliseerd worden. Fiscaliteit valt buiten de Europese coördinatie.

Pensioen

Behalve een grenseffectrapportage wil het parlement dat de Europese Commissie de coördinatieverordening gaat moderniseren. Daarin moeten dan meteen voorstellen worden gedaan ter reparatie en stroomlijning van afspraken rond vut- en pensioenvoorzieningen. Ook moeten grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling en sollicitatiemogelijkheden bij werkloosheid worden verbeterd. De noodzaak om iets aan de problemen rond grensarbeid te doen, wordt groter nu de uitbreiding van de Unie aanstaande is met twaalf landen uit het voormalige Oostblok. Nu nog lijkt het probleem gering, aangezien het aantal grensarbeiders gering is. Hun aantal wordt geschat op 420.000, ofwel zo’n 0,3 procent van de totale werkende bevolking in de Europese Unie. Met de uitbreiding wordt verwacht dat dit aantal fors zal toenemen, met name in Duitsland. Dat kan leiden tot ongezonde arbeidsverhoudingen en oneerlijke concurrentie door zogenoemde sociale dumping. Daarvan is sprake als werknemers uit de kandidaatlanden tegen veel slechtere arbeidsvoorwaarden gaan werken.

Weinig gedaan

Of door de actie van het Europees Parlement de zaak nu in een stroomversnelling komt, valt overigens te betwijfelen. Met eerdere resoluties, onder andere van de Belgische Europarlementariër Anne van Lancker, is door de commissie ook weinig gedaan.

Reageer op dit artikel