nieuws

Overheden beginnen met digitale plannen

bouwbreed Premium

Het Rijk, de provincies en de gemeenten starten deze week het project ‘Digitale ruimtelijke plannen’. De bedoeling is dat in 2005 zeventig procent van de nieuw te ontwikkelen ruimtelijke plannen (zoals bestemmingsplannen en streekplannen) digitaal beschikbaar is.

Het startschot voor het project wordt morgen gegeven tijden het congres Digitale Ruimtelijke Plannen in de Haagse Hogeschool. De Rijksplanologische Dienst heeft 2,8 miljoen gulden beschikbaar om belemmeringen weg te nemen. Ook andere overheden maken hiervoor geld vrij. De verwachting is dat digitale plannen het ruimtelijke planproces helderder maken voor burger en politiek. Het wordt bovendien eenvoudiger de plannen te actualiseren, aan te passen aan die van aangrenzende gebieden en te toetsen. Het is niet de bedoeling om bestaande plannen te digitaliseren.

Reageer op dit artikel