nieuws

Opdrachtgever sleutel tot ‘volhoudbaar bouwen’

bouwbreed

De opdrachtgever heeft een sleutelpositie als het gaat om de invoering van duurzaam, ‘volhoudbaar’ bouwen. De bouwbranche zelf kan niet voor de nodige vernieuwing zorgen, want zij is te versnipperd en de bouwpartners streven te veel uiteenlopende doelen na. Volhoudbaar bouwen moet daarom bij de klant beginnen.

De opdrachtgever blijkt als klant en geldschieter de belangrijkste figuur bij de ontwikkeling van een nieuw bouwproject. Daarom moeten de innovators van het duurzaam bouwen de nadruk leggen op het bijscholen van de opdrachtgevers. Dat is de mening van Stephen Emmitt, lector aan de Leeds Metropolitan University. Hij sprak op het congres ‘Beyond Sustainability’, georganiseerd door de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven ter gelegenheid van het afscheid van Peter Schmid als hoogleraar Afbouwtechniek en Milieu-integratie. “De bouw wordt meestal beschreven als een keten van leveranciers. In werkelijkheid worden de projecten uitgevoerd door afzonderlijke personen en organisaties met heel verschillende doelen. Er is nog eerder sprake van een groep experts dan van een bouwteam”, aldus Emmitt. In die omstandigheden is het moeilijk een innovatie door te voeren.

Poortwachters

Het congres was gewijd aan de vraag, hoe het duurzaam bouwen verder gebracht kan worden. ‘Duurzaam’ is geen goed bruikbaar begrip, omdat het meerdere betekenissen heeft. In de wandelgang viel de uitdrukking ‘volhoudbaar bouwen’ als alternatief. Het is een manier van bouwen, die ook in de toekomst kan worden volgehouden, omdat hij weinig of geen schade aanbrengt aan het milieu en de samenleving, en geen negatieve gevolgen heeft voor toekomstige generaties. Emmitt noemde naast educatie van de opdrachtgevers nog een factor van belang, de ‘poortwachters’. Zij zorgen voor de overdracht van informatie tussen organisaties. “Op het moment hebben de poortwachters de neiging informatie over duurzaam bouwen uit te filteren en weg te laten”, aldus Emmitt. Een innovatie zoals het volhoudbaar bouwen moet ook worden doorgegeven. In de tijdelijke en broze communicatienetwerken in de bouw gebeurt dat veel te weinig.

Straw Panel System

Schmid stelde in zijn afscheidsrede het Straw Panel System (SPS) voor. Het bestaat uit bouwelementen van verschillende dikte van snel groeiende planten zoals stro, gras, zonnebloemen, artisjokken of zelfs zeewier, met de eigen kleefstof verlijmd tussen twee membranen. Met deze elementen kan tot drie verdiepingen hoog worden gebouwd. “Het concept is gebaseerd op wetenschappelijke paradigma’s die rekening houden met de wereldomvattende milieu-, gezondheids- en vredesvraagstukken. De bouw veroorzaakt nu eenderde van de ecologische crisis en honderd procent van de ‘sick buildings’. Veel technologieën en productieprocessen leiden tot conflict en geweld. Ik vraag u daar serieus over na te denken”, besloot de scheidende hoogleraar.

Reageer op dit artikel