nieuws

Onzichtbare korenwolf blijft Heerlense gemoederen bezighouden

bouwbreed

De verschillende wettelijke regels om bedreigde diersoorten te beschermen missen hun uitwerking op de ruimtelijke ordening en ontwikkeling niet. De korenwolf in het grensgebied bij Heerlen slaagt erin daar al twee jaar de gemoederen bezig te houden. De knagende hoofdrolspelers laten zich echter nauwelijks zien. Hoe levend moeten de bewijzen zijn? Bij de Raad van State stonden gisteren de economische en ecologische belangen weer eens recht tegenover elkaar. Aanleiding was een in augustus 1998 aan een door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan de gemeente Heerlen verleende ontheffing voor de bedrijventerreinen Beitel-Zuid en Grensoverschrijdend Bedrijventerrein. De aanleg betekent duizenden nieuwe arbeidsplaatsen. Dat de vele natuur- en milieuorganisaties zich tegen dit besluit zouden verzetten, lag voor de hand. Op grond van de Natuurbeschermingswet en de Vogelwet had die nooit mogen worden afgegeven, was de stelling van diverse natuur- en milieugroepen.

Slachtoffer Het grappige is dat in deze kwestie zowel de korenwolven als de gemeente Heerlen het slachtoffer dreigen te worden van hun eigen voorzichtigheid. Korenwolven weten zich zo goed te verbergen dat hun aanwezigheid betwijfeld wordt. Een soortgelijke, overdreven angst voor naderend onheil speelde op gemeentelijk niveau. Want waarom heeft de gemeente Heerlen ontheffing aangevraagd van een beschermingsmaatregel als het te beschermen beest niet voorkomt? Die voorzichtigheid speelt de gemeente achteraf juridisch parten. Uiteindelijk komt het dus aan op het afwegen van belangen en heeft het ministerie zijn keuze gemaakt. “Er is geen betere plaats voor het scheppen van de werkgelegenheid, wel zijn er betere leefgebieden voor hamsters.”

Reageer op dit artikel