nieuws

Ontwikkelingen in geveltechniek stagneren

bouwbreed Premium

“Echte nieuwe innovaties zijn er niet. We streven naar verbetering van het bestaande, integratie in het bouwproces en projectonafhankelijke gevelresearch. Zo vatte dr. ing. J. Renckens de resultaten samen van de studiedag ‘Moderne geveltechologie voor kantoorbouw’, gehouden in het Auditorium van de TU Delft. De afdeling Bouwtechnisch Ontwerpen van de Faculteit Bouwkunde organiseerde bijeenkomst, die druk werd bezocht door om en nabij de honderdveertig deelnemers. Renckens trad op als dagvoorzitter.

Adviseur

Als adviseur voor geveltechniek is hij onder meer betrokken bij de nieuwbouw van het hoofdkantoor voor de ING Groep in Amsterdam. Ook is hij betrokken geweest bij de geveltechniek voor het hoofdkantoor van ABN Amro. Renckens: “We zitten in een consolidatiefase. Werkelijk nieuwe ontwikkelingen zijn er niet. Op de glasbeurs bijvoorbeeld waren alleen verbeteringen van bestaande systemen te vinden. In plaats van te zoeken naar nieuwe concepten, trachten we het bestaande beter op elkaar af te stemmen. Na het aanbesteden van projecten zakt de aanpak helaas vaak weer weg naar de traditionele bouwwijze, het aan elkaar overdragen van een estafettestokje. Daarbij gaan vaak essentiële elementen van de geveltechniek verloren.” Renckens is daarom voorstander van prestatiegebonden bouwteams, actief van het begin tot aan de oplevering. “Je hoort door alle verhalen heen overigens wel, dat de integrale aanpak een succes begint te worden. Dat is mede mogelijk door het gebruik van internet. Veel tekeningen bijvoorbeeld worden al digitaal verstuurd.”

Research

Renckens signaleert de opkomst van projectonafhankelijke research. Permasteelisa, een grote leverancier van kantoorgevelsystemen, heeft op het hoofdkantoor in Italië een twaalftal testruimtes ingericht. “Daar zijn alle levende ideeën over geveltechniek naast elkaar gezet en wordt de interactie met de installatietechniek onderzocht. Dat is een stap voorwaarts vergeleken met de projectgebonden aanpak, waarbij de waarden van de gevel slechts in het installatieconcept worden ingevoerd en de installatie aan de gevel wordt aangepast”, aldus Renckens. Hoewel de gevel bij uitstek kan bijdragen aan de vermindering van het energiegebruik en de belasting van het milieu (‘green technology’), dreigt de aandacht daarvoor te verslappen. De aspecten kwaliteit en kosten van de kantoorarbeid krijgen meer aandacht (‘blue technology’). De stand der techniek is de dubbele huid façade, waarbij op ongeveer vijftig centimeter van de gevel als het ware een stolp over het gebouw wordt gezet. De spouw, die daardoor ontstaat, wordt met buitenlucht geventileerd.

Reageer op dit artikel