nieuws

Ontwikkelaar moet zelf dijken bouwen

bouwbreed Premium

De Britse regering baart opzien door projectontwikkelaars te verplichten zelf dammen en dijken te bouwen rond hun eigen woningbouwprojecten in potentieel overstromingsgebied.

Wetsvoorstellen hiervoor zijn in de maak en zullen nog voor het einde van dit jaar openbaar worden gemaakt. Het Milieuagentschap, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in Engeland en Wales, wil daarnaast een veel strenger bouwverbod rond uiterwaarden van rivieren. De bouwvoorschriften zullen hoe dan ook worden aangescherpt na de overstromingen in het zuiden van Engeland. De schade van die catastrofe wordt inmiddels geschat op vijftien miljard gulden. Een woordvoerder van een grote projectontwikkelaar in Zuid- Engeland noemt het “onaanvaardbaar” de bouwindustrie te laten opdraaien voor de kosten van bijvoorbeeld dijkverhogingen. “Deze overstromingen zijn het resultaat van het broeikaseffect. Door nieuwe en energiebesparende huizen te bouwen, leveren wij daaraan al een grote bijdrage. Nieuwbouw is juist een oplossing van het probleem.” De Britse overheid maakt zich grote zorgen over de activiteiten van projectontwikkelaars op goedkoop en vlak land in stroomgebieden, ondanks adviezen van experts daar niet te bouwen. Jaarlijks maakt het Milieuagentschap bezwaren tegen zo’n 30.000 bouwplannen.

Oolderveste

Woningbouw in potentiële overstromingsgebieden is ook in Nederland geen onbekend verschijnsel. Zo kwam bijvoorbeeld het Roermondse bouwproject Oolderveste in opspraak vanwege overstromingsgevaar. Een woordvoerster van Rijkswaterstaat laat weten dat er in Nederland niettemin geen plannen bestaan om projectontwikkelaars wettelijk te verplichten dijken aan te leggen. J. van Rey, wethouder economische zaken van de gemeente Roermond: “In het geval van Oolderveste maken de kosten van de ophogingen en de dijken en kaden integraal deel uit van de exploitatie van het plan. Gemeente, procincie en het Rijk dragen daarin financieel geen van alle bij.” Woordvoerder Potten van projectontwikkelaar Stienstra, die in Roermond de wijk Oolderveste laat bouwen, zegt zich geen zorgen te maken over de ontwikkelingen in Engeland. “In Nederland kennen we nu al vergelijkbare regelgeving. Zo moesten wij onze huizen bouwen op een terp die in principe slechts eenmaal in de 1250 jaar kan overstromen.”

Reageer op dit artikel