nieuws

‘Ontwerp behoort geen toefje slagroom te zijn’

bouwbreed

Wegen worden aangelegd als rioleringsbuizen, nieuwbouwwijken zijn saai en treinen doorsnijden het landschap. Het resultaat van de bouw is zelden mooi omdat de ontwerpfase te laat begint. Staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) wil daar met nieuw architectuurbeleid verandering in brengen.

“Het werk van architecten en ontwerpers is niet een toefje slagroom, maar verdient het deeg van het brood te zijn.” Kern van het nieuwe beleid van de staatssecretaris is dat ontwerpers van meet af aan bij het planproces worden betrokken. Op die manier zullen bouwwerken ontstaan die veel beter in het landschap passen. “Doel is slimmere en mooiere ontwerpen te krijgen. In die volgorde”, aldus de staatssecretaris. De nota ‘Ontwerpen aan Nederland’ is overigens ook ondertekend door de bewindslieden van VROM, Landbouw en Verkeer.

Zichtbaar maken

Rijksbouwmeester W. Patijn doet er nog een schepje bovenop: “Dromen moet je zichtbaar maken voordat je ze ooit kunt verwezenlijken. Neem nou de Erasmusbrug in Rotterdam. Dat ontwerp heeft zichzelf verkocht. Zonder de tekeningen zou niemand 40 miljoen gulden extra op tafel hebben gelegd.” Patijn legt uit dat keuzen gemaakt moeten worden op basis van argumenten, maar die moeten dan wel op tafel liggen. Om die reden moeten zowel de ivoren torentjes rond architectuur als welstand worden afgebroken. Het Rijk heeft om zelf het goede voorbeeld te geven, negen projecten aangewezen om het nieuwe beleid toe te passen. De projecten krijgen een voorbeeldstatus en moeten uitstraling hebben voor andere bouwopgaven. De Rijksbouwmeester houdt toezicht op de voortgang van de projecten en jaarlijks zullen de leden van de Tweede Kamer een voortgangsrapportage ontvangen.

Geluidsscherm

Eén van de opvallendste projecten is het Routeontwerp Rijkswegen dat voor het eerst voor de A12 zal worden uitgewerkt. “Tussen Bunnik en Leidsche Rijn op Rijksweg 12 rij je langs zes verschillende soorten geluidsschermen. Het geheel doet chaotisch aan en het is tijd om daar een integraal plan voor te maken in plaats van ad hoc steeds iets neer te zetten”, licht Van der Ploeg toe. “Rijdend over de snelwegen hoort de automobilist de etalage van Nederland te zien. In plaats daarvan zijn de meeste zichtlocaties foeilelijk en zijn op- en afritten niet slim aangelegd. Zoveel moeite als wordt gestoken in de uitwerking van woonwijken, zo liefdeloos verschijnen bedrijfsterreinen langs de wegen.” Van der Ploeg beschouwt de aanleg van mooie bedrijventerreinen als het tiende Grote project. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt echter in eerste instantie bij de gemeenten.

Negen grote projecten

1. Routeontwerp rijkswegen: A12

2. Reconstructie zandgebieden

3. Deltametropool

4. Individueel opdrachtgeverschap

5. Nieuwe Hollandse Waterlinie

6. Onder een dak: ROBRDMZ te Amersfoort

7. Openbare ruimte in revisie

8. Zuiderzeelijn

9. Nieuwe Rijksmuseum

Reageer op dit artikel