nieuws

Onbegrip over stuivertje wisselen bedrijventerreinen

bouwbreed

Uitlatingen van de Noord-Brabantse milieugedeputeerde L. Verheijen over een nieuw Tilburgs bedrijventerrein stuiten bij zowel de provincie als de gemeente Tilburg op onbegrip.

Tilburg moet naar de mening van Verheijen serieus nadenken over de vraag of het geplande bedrijventerrein Wijkevoort bij die stad wel moet worden aangelegd. Een bedrijventerrein dat nabij Den Bosch op stapel staat, zou volgens de gedeputeerde afdoende zijn voor de regio. Verheijen deed zijn uitspraken tijdens een werkbezoek van voorzitter Melkert van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer aan Noord-Brabant. Volgens Verheijen is zijn stelling slechts bedoeld als een nieuwe impuls aan de discussie omtrent het gebruik van het ruimtelijk gebied in Noord- Brabant.

Logisch

“Laat ik voorop stellen dat ik de uitspraken heb gedaan als PvdA- bestuurder in Brabant en niet als gedeputeerde. Verder is dit volgens mij een logische voortgang van de discussie die ik al een lange tijd voer met mijn collega-gedeputeerde Van Geel van Ruimtelijke Ordening. Ook stadsbestuurders brainstormen regelmatig met ons mee over het toekomstige gebruik van ruimte. In het kader van de Vijfde nota lijkt me die discussie ook meer dan gezond.” Toch reageerde wethouder R. van Diessen van Tilburg negatief op de uitlatingen van Verheijen. Ook Van Geel geeft toe ‘nog niet zover te zijn’.

Cijfers

Verheijen: “Minister Pronk wil dat provincies zogenaamde netwerksteden gaan aanwijzen. In Brabant werken we al jaren op die manier. Wij bekijken projecten niet alleen per stad, maar vooral ook als totale regio. In dat kader valt er veel voor te zeggen om eens goed te kijken naar ons ruimtegebruik. Zowel Wijkevoort bij Tilburg als de Kloosterstraat bij Den Bosch zijn bedoeld voor de zware industrie. Voor de echte grote jongens, die meteen tien of twintig hectare nodig hebben. Het zal deze bedrijven weinig uitmaken of ze nu in Tilburg of Den Bosch zitten.” Volgens Verheijen wordt het nieuwe terrein bij Tilburg ingesloten door belangrijke ecologische gebieden. “In Den Bosch is dat niet het geval. En de economie van Tilburg zal er niet slechter door gaan draaien als Wijkevoort er uiteindelijk niet komt. Ik ben benieuwd of cijfers van de gemeente Tilburg dat kunnen ontkrachten.”

Reageer op dit artikel