nieuws

Nut tweede waterleidingnet nog steeds twijfelachtig

bouwbreed Premium

Het is nog steeds onduidelijk of een tweede waterleidingnet toekomst heeft. Zolang de prijs voor het drinkwater laag is en maatregelen als spoelonderbrekers en spaardouchekoppen het verbruik al met dertig procent verminderen, blijft het een kwestie van rekenen. De twijfel slaat helemaal toe nu één van de proefprojecten van het ministerie van VROM is gestopt.

Om te zien of een tweede waterleidingnet rendabel is, heeft het ministerie van VROM enige maanden geleden zes proefprojecten aangewezen. Eén van de locaties is Doetinchem, waar tweehonderd woningen en de basisscholen gebruik zouden maken van regen- en kwelwater en water uit de Oude IJssel. Dit zou tot een besparing van 100.000 kuub schoon leidingwater leiden. Het proefproject werd echter voortijdig beëindigd, omdat de porseleinen wc-potten roestbruin en zwart kleurden. Bovendien waren ze niet meer schoon te krijgen. De oorzaak hiervan was dat in een periode van langdurige droogte het aangevoerde water veel ijzer en mangaan bevatte en zich afzette op het sanitair. De woningen zijn inmiddels voorzien van nieuw sanitair en men spoelt de toiletten door met drinkwater. Volgens A. Sluijs van het Waterleidingbedrijf Midden Nederland (WMN) en betrokken bij het proefproject Leidsche Rijn, had de verkleuring in Doetinchem kunnen worden voorkomen: “Er zit altijd ijzer en mangaan in water dat met de bodem in aanraking is geweest. Komen de metalen in aanraking met zuurstof, dan oxideren ze en dat geeft roestvorming op porselein.”

Roestvorming

Alle dertigduizend woningen in de Vinex-locatie Leidsche Rijn krijgen een tweede waterleidingnet, waarin gezuiverd oppervlaktewater stroomt. Sluijs: “Om roestvorming in het water te voorkomen, maken we het water eerst schoon met zuurstof uit de lucht. Het resultaat is water dat in helderheid niet onderdoet voor drinkwater.” Het reinigen van oppervlaktewater is een handeling die geld kost. Maar volgens Sluijs is gezuiverd oppervlaktewater altijd nog vijftig cent per kuub goedkoper dan drinkwater. Er zijn diverse ‘soorten’ water die voor een tweede waterleidingnet in aanmerking komen: regenwater, grijswater, zwartwater en huishoudwater. Het ministerie van VROM kan echter nog geen mededelingen doen over het effect van de verschillende watersystemen. De monitoring van de nog lopende vijf projecten vindt namelijk pas vanaf begin volgend jaar plaats. Het uiteindelijke rapport van VROM is op z’n vroegst medio 2002 te verwachten. Dan zullen duizenden huizen zijn uitgerust met een tweede waterleidingnet waarvan het nut mogelijk twijfelachtig is.

Beperkingen

Volgens een woordvoerder van het DuBo-centrum is het toe te passen systeem ook afhankelijk van de locatie en de aard van de woning. Is er geen oppervlaktewater in de buurt, dan kan misschien gebruik geworden gemaakt van regenwater of grondwater. Maar elke soort water heeft zijn specifieke beperkingen. Algen gedijen goed in regenwater en een daling van de grondwaterspiegel is niet goed voor het milieu.

‘Grijswatergebied’

Grijswater: afvalwater van apparatuur, douches en baden voor toiletspoeling

Zwartwater: afvalwater van toiletten dat via septictanks wordt gereinigd voor hergebruik

Regenwater: water van regen, hagel of sneeuw voor toiletspoeling, autowassen of wasmachine

Huishoudwater: regenwater en/of oppervlaktewater na zuivering te gebruiken voor toiletspoeling

Reageer op dit artikel