nieuws

NS mag werkterreinen inrichten

bouwbreed Premium

De NS mag twee werkterreinen voor de Betuwelijntunnel bij Pannerden in gebruik nemen, aan weerszijden van het Pannerdensch Kanaal. De provincie Gelderland heeft daarvoor een vergunning verstrekt. De terreinen worden onder andere gebruikt voor de opslag van maximaal 50.000 kuub vervuilde grond.

De vergunning geldt voor vijf jaar. De tunnel onder het Pannerdensch Kanaal moet eind 2003 klaar zijn. De werkterreinen worden, behalve voor opslag van grond, gebruikt als parkeerplaats voor materieel en een scheidingsinstallatie voor de boorslurry uit de tunnel. Aan de aanleg van de tunnel voor de Betuwelijn ging een moeizame discussie vooraf. Eerst zou de spoorlijn tussen Doornenburg en Pannerden via een brug het kanaal passeren. Na hevige protesten is dit plan van tafel geveegd. De brug zou een te sterke belasting voor het landschap zijn. Twee bewoners van een huis aan de westkant van het kanaal en de gemeente Duiven dienden een bezwaar in tegen de vergunning. Die spitsen zich vooral toe op de te verwachten geluidsoverlast, vooral van de scheidingsinstallatie en de pompen. Volgens metingen van Arcadis kan het lawaai bij het woonhuis overdag oplopen tot 75 decibel en ’s nachts tot 55 decibel. Dat is respectievelijk 20 en 5 decibel hoger dan het normale geluidsniveau op die plek. Ook aan de oostkant van het kanaal overschrijden de werkzaamheden de geluidsnormen. Voor de provincie is dit geen reden extra geluidswerende maatregelen te eisen, omdat de kosten daarvan te hoog zijn en de ergste geluidsoverlast een relatief korte periode duurt. De NS raamt de kosten van geluidswering op minimaal een half miljoen gulden. De NS belooft de provincie dat de scheidingsmachine een steviger fundering krijgt dan bij de werkzaamheden aan de Sophiatunnel. Toen leverde de opstelling van de machine te veel laagfrequent geluid op, hetgeen klachten van omwonenden opleverde.

Reageer op dit artikel