nieuws

Nieuwe wijk met dorps karakter in het Westland

bouwbreed

De gemeente Wateringen in het Westland bouwt sinds 1997 in vier fasen aan de nieuwe wijk Essellanden. Het is een prestigieus nieuwbouwproject, dat belangrijk is voor de toekomst van de gemeente.

De nieuwbouw is in de afgelopen jaren echter in een compleet ander daglicht komen te staan, nadat Den Haag kenbaar maakte een groot gedeelte van Wateringen te willen annexeren. Terwijl de gemeentepolitiek vreest voor het ergste, wordt er hard doorgebouwd in Essellanden. “Van het eventueel stilleggen van de bouw is geen sprake. Er is immers nog niets bekend. Er moeten simpelweg 1080 woningen verrijzen in een periode van tien jaar”, vertelt projectleider I. Vroegop. “We zijn nu drie jaar bezig geweest met de eerste fase, bestaande uit 288 woningen. Inmiddels is de tweede fase gestart. Essellanden is geen Vinex-wijk, maar wordt wel gebouwd vanuit de richtlijnen die voor Vinex-gemeenten zijn opgesteld. Dat doen we omdat er om ons heen veel Vinex-productie is.” Essellanden valt op door het dorpse karakter en de manier van bouwen. “Er komen bijvoorbeeld geen grootschalige blokken met woningen in de wijk voor. Verder wordt er zoveel mogelijk gebouwd op een traditionele wijze. Het gebruik van veel baksteen benadrukt tevens de hang naar vroeger. Maar vooral de diversiteit van de woningen zorgt voor een apart karakter. Als je kijkt naar de eerste 288 woningen, valt op dat we hebben gekozen voor 25 woningtypen. Dat zie je vrijwel nergens.” Volgens Vroegop leidt de grote variatie aan soorten woningen niet tot een allegaartje. “Alles wordt gebouwd vanuit de visie van één stedenbouwkundige. Die bewaakt enerzijds de diversiteit, maar anderzijds ook de eenheid.” In Wateringen is veel vraag naar woningen. “Daarom is Essellanden van groot belang voor onze gemeente. Maar de belangen reiken nog verder. De hele regio is gebaat bij deze woningen.” In 2007 moeten alle woningen gerealiseerd zijn. Het is alleen nog niet zeker of Wateringen die klus mag afmaken. Den Haag wil een groot gedeelte van Wateringen annexeren. In 1994 werd het woongedeelte van Wateringse Veld oftewel 323 hectare grond al door Den Haag ingelijfd. Het bedrijventerrein Wateringse Veld bleef onder Wateringen, maar er worden sinds die tijd wel alleen Haagsche bedrijven gevestigd. “Den Haag wil nu zowel heel Wateringse Veld als bedrijventerrein Zwethove annexeren. Ook Essellanden is een prooi voor Den Haag”, aldus plaatsvervangend persvoorlichter J. Moonen. “Er zijn vierduizend bezwaarschriften ingediend door de gemeente en de bewoners van Wateringen. Alle nieuwe bewoners van Essellanden willen onder geen beding Hagenaar worden. Nu is het wachten op minister De Vries van Binnenlandse Zaken die eind dit jaar een wetsvoorstel moet indienen omtrent de uitbreidingsdrang van Den Haag. Midden volgend jaar wordt een beslissing verwacht, waarna de annexatie op 1 januari 2002 een feit kan zijn. Maar de gemeente zal alles doen om een verdere annexatie te voorkomen. Anders hebben we al die jaren voor iemand anders gebouwd”, aldus Moonen.

Reageer op dit artikel