nieuws

Nieuw centrum bevordert toepassing UAR

bouwbreed Premium

Werkgeversorganisaties in de bouwnijverheid willen de toepassing van het Uniforme Aanbestedingsreglement (UAR) bevorderen. Met dat doel hebben het NVOB en VGBouw het Adviescentrum Aanbestedingen B&U (ACA B&U) opgericht.

Het centrum functioneert sinds 1 oktober en is gevestigd in Nieuwegein. Het is een vraagbaak voor zowel aanbesteders als inschrijvers en controleert onder meer advertenties en uitnodigingen voor aanbesteding. Eventuele onjuistheden worden gemeld bij de aanbestedende partij. Om de aanbesteding van werken in de bouw in goede banen te leiden, voerde de overheid in het recente verleden de UAR’s 1986 (werken tot 11 miljoen gulden) en UAR EG 1991 (werken boven 11 miljoen) in. Het UAR is verplicht voor werken van de overheid, maar wordt ook door andere opdrachtgevers in de bouw toegepast. Gemeenten zijn niet verplicht zich eraan te houden. In het reglement worden de meest voorkomende aanbestedingsvormen behandeld. Voor iedere vorm van aanbesteding geeft het gedetailleerde en eenduidige regels voor het verloop van de procedure, rekening houdend met de belangen van opdrachtgevers en aanbieders. “Het is een basis voor fatsoenlijk zakendoen en een set spelregels voor opdrachtgevers en aannemers”, zegt A. Doggen, directeur van het nieuwe adviescentrum en tot voor kort waarnemend directeur van de Vereniging Dakdekkersbranche Nederland (Vebidak). Toepassing van het UAR moet ook voorkomen dat conflicten in de bouw via een gang naar de rechter worden uitgevochten. “We willen de claimcultuur inperken”, aldus Doggen. Overigens is het nieuwe UAR 2000, waarover de bouw en het ministerie van VROM al geruime tijd geleden overeenstemming bereikten, nog steeds niet van kracht. Het nieuwe UAR, nog in behandeling is bij het ministerie van VROM, moet die van 1986 gaan vervangen. De gww-sector heeft al bijna anderhalf jaar een eigen adviescentrum, dat controle uitoefent op een goede uitvoering van het UAR. De overheid is de belangrijkste en vaak bijna de enige opdrachtgever van de gww-sector. De b&u-sector heeft een grotere diversiteit aan opdrachtgevers.

Reageer op dit artikel