nieuws

Multi

bouwbreed

“De PvdA wil allochtonen alle vrijheid geven de huizen, hutten, tempels en andere exotische woonvormen uit hun vaderland na te bouwen.” Zo schreef De Telegraaf laatdunkend over het pleidooi voor muliticultureel bouwen van Kamerlid Kortram.

Met in een commentaar de conclusie dat die vlieger natuurlijk niet op kon gaan. Ze moeten zich aanpassen, is het parool. Waarom hebben ze Remkes nooit zo op zijn vestje gespuugd? Die wil welstandstoezicht aan de ketting leggen zodat ieder zijn huis, hut of villa kan vormgeven zoals ‘ie wil. En in zijn Nota wonen geeft hij ruim baan aan particuliere variatie in de woningbouw. Er zijn twee maten. Vrijheid blijheid is goed als het de blanke middenklasse in de koopsector dient. Allochtonen krijgen niet vanzelfsprekend dezelfde vrijheid, en zeker niet als ze in de sociale huursector zitten. “Wij kunnen er hier natuurlijk geen klein-Suriname van maken”, citeert De Telegraaf met instemming de reactie van Remkes.

Reageer op dit artikel