nieuws

Minister Suriname valt bruggenbouwer aan

bouwbreed Premium

De Surinaamse minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS), S. Raghoebarsing, heeft fel uitgehaald naar Ballast Nedam. Het Amstelveense bouwbedrijf houdt vast aan een vlotte aflossing van de schuld van de Surinaamse regering voor de bouw van twee bruggen.

Het land is vrijwel bankroet en niet in staat de naar schatting vijftig miljoen gulden op korte termijn te betalen. “Ballast Nedam is schofterig en immoreel. Ik vind het schandalig dat ze in zee zijn gegaan met de vorige regering van Wijdenbosch”, aldus Raghoebarsing. De vorige regering, van president Wijdenbosch, sloot eind 1996 met Ballast Nedam een overeenkomst voor de bouw van twee bruggen over de Coppename- en Surinamerivier. De eerste brug werd medio vorig jaar opgeleverd, de brug over de Surinamerivier, die Wijdenbosch naar zichzelf vernoemde, is sinds juni van dit jaar in gebruik. De totale bouwkosten van de projecten bedroegen ongeveer 180 miljoen gulden, een bedrag dat volgende maand volledig diende te zijn afgelost. Maar begin vorig jaar bleek de regering-Wijdenbosch niet aan haar verplichtingen tegenover Ballast Nedam te kunnen voldoen en werd een nieuwe financieringsovereenkomst met het bedrijf gesloten. Suriname kreeg drie jaar extra de tijd, waarbij de regering zich verplichtte de opbrengsten uit de bauxietsector rechtstreeks aan Ballast Nedam over te maken. Voor de toch al in financiële problemen verkerende overheid was het wegvallen van de bauxietopbrengsten de genadeklap en kwamen andere betalingen, waaronder die van ambtenarensalarissen en subsidies, ernstig in het gedrang. Slechts door op grote schaal monetair te financieren wist de regering- Wijdenbosch de financiële gaten te dichten. Bovendien bleek deze week vrijwel de volledige goudvoorraad van de Centrale Bank te zijn verkocht. Van de ruim 7.500 kilo die er had moeten zijn, ligt momenteel nauwelijks nog honderd kilo in de kluizen.

Zakelijk

De vorige maand aangetreden regering van president Venetiaan heeft herhaaldelijk laten weten met Ballast Nedam rond de tafel te willen gaan zitten om de bestaande overeenkomst open te breken en de afbetalingsregeling te versoepelen. Maar de directie van Ballast Nedam wil daar niets van weten en beroept zich erop dat er sprake is van een zakelijke overeenkomst, waar men Suriname aan zal houden. Minister Raghoebarsing is woedend over de vasthoudendheid van de bruggenbouwer. Volgens hem hebben de “slechteriken van Ballast Nedam de slechteriken in Suriname, Wijdenbosch, Bouterse en consorten, gevonden”. “Wijdenbosch had geen enkele draagkracht in Suriname en heeft alleen door omkoperij een regering kunnen vormen. Het argument van Ballast Nedam dat ze zich niet bemoeien met interne aangelegenheden is slap en sinds de jaren zeventig niet meer bruikbaar. Kijk maar naar Shell in Nigeria. Je moet rekening houden met de lokale omstandigheden en niet in zee gaan met een corrupt regime.”

Medeverantwoordelijk

President Venetiaan vindt dat de Nederlandse regering zich met de kwestie moet gaan bemoeien. Het staatshoofd is van mening dat het voormalige moederland medeverantwoordelijk is voor het handelen van het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland. Ballast Nedam heeft er overigens geen bezwaren tegen dat de schuld uit de Verdragsmiddelen die Suriname nog tegoed heeft, wordt betaald. Maar een verzoek hiertoe zou door minister Herfkens van tafel zijn geveegd.

Reageer op dit artikel