nieuws

Meer energie besparen kan milieu forse schade toebrengen

bouwbreed

Een steeds verdergaande energiebesparing kan milieuschade in de hand werken. De installatie vergt soms voorzieningen en materialen die het verbruik beperken, maar tegelijkertijd op een andere manier de milieuwinst teniet doen. Dit kan gebeuren met een warmtepompsysteem voor een woning, dat bijvoorbeeld twee kilometer kunststof leidingwerk vergt.

Het is voor een installateur normaal gesproken ondoenlijk bij elk ontwerp nauwgezet in te gaan op de gevolgen van het systeem voor het milieu. Dat kan hij wel wanneer hij ‘op de achtergrond’ het programma Eco-Instal tijdens het ontwerp laat meelopen. Deze methode voor het bepalen van de integrale milieuprestatie van installaties in gebouwen geeft tijdens het proces de gevolgen van de keuzes voor het milieu aan. Het levenscyclusanalyseprogramma geeft zelf de oorzaak van dergelijke ‘foutmeldingen’ aan. Zo kan de installateur het ontwerp tijdig aanpassen en alternatieven kiezen die wel aan de normen voldoen.

Eco-Instal

De milieuconsequenties van een installatie-ontwerp reiken ver. Een verwarmingsketel bestaat bijvoorbeeld uit vier kilo gietstaal. Eco- Instal gaat in een gegevensbestand het bijbehorende milieuprofiel na. Daarmee is de analyse echter niet klaar. Aan zo’n ketel is ook laswerk gedaan, zijn hulpmaterialen gebruikt en is ook anderszins arbeid verricht. Activiteiten die afzonderlijk hun invloed uitoefenen op het milieu. Ook daarvan zoekt het programma de kenmerken op in de gegevensbank. Die zal meer dan eenmaal per jaar moeten worden aangepast aan nieuwe productinformaties. Het ISSO ontwikkelt Eco-Instal met TNO- MEP in Apeldoorn, met ondersteuning van VNI en TVVL. Eerder verscheen een prototype van het systeem. De nadruk ligt momenteel op het verder uitwerken van het programmadeel waarmee de gebruiker te maken krijgt. Het integrale model is nog niet gereed. Intussen zijn al wel onderdelen ervan beproefd.

Aanpassingen

Ruim drie jaar geleden werd daarmee de gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning beoordeeld. De uitkomst toonde een rendement dat nauwelijks de tien procent oversteeg. Aanpassingen aan de hand van deze bevindingen brachten het rendement op om en nabij 95 procent. Eco- Instal is alleen goed te gebruiken in de dagelijkse ontwerppraktijk wanneer het direct communiceert met de Bouwdelenbibliotheek en het artikelenbestand G@bi van de installatiesector. Het ligt in de bedoeling het milieubericht bij installatie-artikelen (G@bi)en de milieu- informatie inclusief receptuur bij de Bouwdelenbibliotheek te combineren met de gegevens uit het basisbestand Milieu. De rekenmethode en Eco- Instal leveren dan de milieuprestatie van de installatie. In ontwikkeling zijnde programma’s voor de analyse van levenscycli als Eco- Quantum zullen de aldus berekende milieuprestaties van installaties kunnen importeren. Zo kan een totaal milieuprofiel van de gebouwinstallatiecombinatie worden gemaakt.

Reageer op dit artikel