nieuws

Materiaal sluit ruimte tussen leiding en boorgat af

bouwbreed Premium

Gebruik van Dämmer in plaats van bentoniet als boorspoeling voorkomt dat aan de uiteinden van door boren aangebrachte leidingen wellen ontstaan. Met een praktijkproef is aangetoond dat met Dämmer geen achterloopsheid optreedt, omdat deze boorspoeling uithardt en de ruimte tussen leiding en boorgat volledig afsluit.

Polder- en waterschappen zien zich geconfronteerd met een toenemend aantal leidingen die in hun beheersgebieden worden getrokken, gegraven en geboord. Boren is een aantrekkelijke techniek, maar betekent voor de schappen een risico. Bij het boren wordt een boorvloeistof gebruikt om geboorde grond naar achteren uit het boorgat af te voeren. Als mediumvoerende boorvloeistof wordt meestal bentoniet gebruikt, een mengsel van een speciale kleisoort en water. Bentoniet blijft na de boring vloeibaar. Daardoor kan langs de leiding een stroming ontstaan, waarbij aan een uiteinde wellen ontstaan. Daar stroomt bentoniet uit. Dat is kwalijk voor het milieu. Een situatie die vooral kan ontstaan bij boren onder waterlopen en watergangen in polders. Handelmaatschappij De Keerkring uit Dordrecht heeft, na vragen uit de leidingbranche, samen met de Duitse producent een Dämmer ontwikkeld met goede mediumvoerende eigenschappen. Het materiaal is ongeveer vier weken na beëindigen van de boring uitgehard. Het bedrijf verwerkt al ruim vijftien jaar Dämmer voor gemeenten, gww-aannemers en leidingbedrijven.

Cementbasis

Dämmer is een vulmiddel op cementbasis. Het wordt samengesteld uit gemalen, kleihoudende kalksteen, waaraan een beetje cement wordt toegevoegd. Het heeft dan de eigenschappen van cement, maar ontmengt niet en het geeft een krimp van minder dan een procent. Dat is aanzienlijk minder dan cement met een hoge watercementfactor. Het volumegewicht van Dämmer is ongeveer 1140 kilogram per kubieke meter. Voor zover nu bekend is Dämmer niet schadelijk voor de gezondheid.

Praktijkproef

Visser en Smit Hanab heeft in opdracht van De Keerkring een praktijkproef gedaan waarbij de speciale boordämmer is toegepast. Na enkele weken zijn stukken van de leiding opgegraven om de werking van de Dämmer vast te stellen. Zowel het eindresultaat als de werkmethode bleken geheel aan de verwachtingen te voldoen: in het boorgat was de ruimte tussen de ingetrokken buis en het boorgat aangesloten gevuld met verharde Dämmer. Bij het verwerken van de boordämmer moet de boorploeg rekening moet houden met een verwerkbaarheid van het mengsel van circa 24 uur. Dit houdt onder andere in dat de voorraadtank en de pomp dagelijks moeten worden gereinigd. De overgebleven Dämmer moet worden verzameld en afgevoerd. De boordämmer is, gezien de verwerkbaarheid, geschikt voor kleinere boringen. De Dämmer langs de uitgegraven leiding wordt hard.

Reageer op dit artikel