nieuws

Lochem wacht op politieke besluiten

bouwbreed

De binnenstad van de Gelderse gemeente Lochem kent een aantal knelpunten die het stadsbestuur de komende jaren maar al te graag wil verhelpen.

“Allereerst is het gemeentehuis een vervelend probleem”, vertelt S. Vrieze van de afdeling Ruimtelijke Ordening in Lochem. “We werken al jaren op twee locaties omdat het ambtelijke apparaat flink is gegroeid. Maar dat werkt natuurlijk niet echt bevorderlijk. Naar alle waarschijnlijkheid besluit de gemeenteraad deze maand of er een nieuw gemeentehuis in of grenzend aan het stadscentrum komt.” Ook de huidige schouwburg is een probleemgeval. “Het gebouw is oud, heeft te weinig zitplaatsen en is absoluut niet meer representatief. Bovendien is de schouwburg slecht bereikbaar en zijn er te weinig parkeerplaatsen. De raad zal binnenkort ook besluiten of er een studie naar een nieuwe schouwburg wordt gedaan. Als beide projecten doorgaan, ontstaat er plaats voor nieuwe woningen in het centrum. Dat is dan ook een logisch gevolg van de besluiten die binnenkort op de agenda staan. Verder komen er waarschijnlijk woningen, kantoren en bedrijven op het terrein waar de voormalige gasfabriek heeft gestaan.” Vrieze geeft toe dat er nog weinig concrete plannen zijn voor de binnenstad. “We hebben in onze toekomstvisie vage lijnen uitgezet voor de komende jaren. Maar ik verwacht wel een snelle start van deze projecten als de politiek akkoord gaat met de plannen. De problemen zijn te groot om deze plannen langdurig in de ijskast te laten staan.” Ook het buitengebied van Lochem is onderhevig aan veranderingen. “We laten kleine clusters met uitsluitend kwalitatief hoogwaardige woningen toe in het buitengebied”, aldus M. Overbeek van de dienst Ruimtelijke Ordening. “Er komen geen compleet nieuwe wijken meer bij, maar slechts kleine concentraties woningen. Je kunt deze ontwikkeling toch niet stoppen, maar afremmen en goed overwegen doen we zeker. Daarom sturen we de ontwikkelingen in het buitengebied zo goed mogelijk om de wisselwerking tussen wonen en milieu op peil te houden.”

Reageer op dit artikel